05. februar 2019

KL styrkes i Det Nationale Turismeforum

Erhvervsministeren har genudpeget KL-direktør Laila Kildesgaard til Det Nationale Turismeforum og så er kommunerne også blevet repræsenteret ved Peer H. Kristensen, direktør i VisitAarhus.

"Det er meget glædeligt at erhvervsministeren har lyttet til KL og udpeget to til at repræsentere kommunerne, der er de største bidragsydere på turismeområdet", siger Laila Kildesgaard.

Peer H. Kristensen, der er nyudpeget medlem af Det Nationale Turismeforum, er direktør i VisitAarhus, der bliver ét af de tværkommunale destinationsselskaber, som fremad skal varetage destinationsudvikling og turismefremme i kommunerne.

Det er vigtigt for landets kommuner at være solidt repræsenteret i turismeforummet, da det er en måde at få indflydelse på, hvordan de midler der er til turismen under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse anvendes. Det styres nemlig til dels af den nationale strategi som Det Nationale Turismeforum udarbejder.

Vi skal i Det Nationale Turismeforum sikre, at det nationale niveau og udviklingsselskaberne er klar til at spille sammen med de nye tværkommunale destinationsselskaber
Laila Kildesgaard, direktør i KL

Det Nationale Turismeforum har til opgave at sikre sammenhæng i det offentlige turismefremmesystem og at udarbejde en national strategi for dansk turisme - som skal indarbejdes i den decentrale erhvervsfremmestrategi, der udarbejdes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, og som vil sætte rammerne udmøntning af alle midler til området.

"Vi skal sikre, at der sættes klare og ambitiøse mål for dansk turisme, som kan være rammesættende for at midlerne til destinationsudvikling og lokal turismeudvikling kommer ud og supplerer det store arbejde kommunerne lægger i at fremme turismen lokalt", siger Laila Kildesgaard.