30. januar 2019

KL opsiger direktør

KL har besluttet at opsige direktør Arne Eggert, da han efter ledelsens vurdering har haft en adfærd, som ikke er forenelig med en stilling som direktør i KL.

”Det her er en situation, som vi rigtig gerne ville have været foruden i KL. Vi har haft nogle grundige drøftelser med vores medarbejderrepræsentanter og er på den baggrund nået frem til, at den adfærd, der er blevet udvist, ikke er forenelig med det direktøransvar, der ligger i KL,” siger KL’s administrerende direktør Kristian Wendelboe.

Arne Eggert har været direktør i KL siden 2016 med ansvar for børn/dagtilbud, folkeskole, uddannelsespolitik, digitalisering og velfærdsteknologi. KL vil snarest muligt tage stilling til genbesættelse af stillingen.

For yderligere kommentarer kontakt KL’s kommunikationschef Ida Thuesen på tlf. 3055 9205.