30. januar 2019

Gyldal: Vi skal lykkes bedre med at bryde den negative sociale arv

Æblet må gerne falde længere fra stammen. Sådan lyder temaet for årets Børn & Unge Topmøde og hovedbudskabet fra talerstolen, når formand for KL's Børne- og Undervisningsudvalg byder velkommen i Aalborg.

"Uanset i hvilken familie, boligområde eller kommune et barn eller en ung vokser op i, er det vores ansvar og opgave at sikre et godt børneliv, der giver lyse fremtidsudsigter. Den sammenhængende indsats kan skabes i én ramme, ét sted: I kommunerne. Opgaven er vores, og det er det ansvar, vi er samlet om i Aalborg de næste dage," siger Thomas Gyldal Petersen, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg.

Ifølge en ny KL-undersøgelse er der færre unge i dag end for 20 år siden, der gennemfører en ungdomsuddannelse, hvis deres forældre ingen ungdomsuddannelse har. Og det selvom flere unge faktisk overordnet får en ungdomsuddannelse.

"Det skal vi gøre bedre! Vi må ikke acceptere, at mor og fars uddannelsesbaggrund stadig er den mest bestemmende faktor for, hvordan et barn klarer sig videre i livet," siger Thomas Gyldal Petersen.

Mangler indsigt i sammenhængen mellem effekt og indsats

Social mobilitet er hovedtemaet, når KL i disse dage holder Børn & Unge Topmøde, hvor flere end 1600 kommunalpolitikere, embedsmænd, organisationer og politikere skal debattere muligheder og udfordringer i arbejdet med at skabe de bedste forudsætninger for børn og unges liv.

Og indsatsen med at fremme social mobilitet begynder med de helt små børn, siger Thomas Gyldal Petersen:

”Ja, faktisk er det hos de helt små børn, vi har de allerbedste muligheder for at gøre en forskel. Derfor skal vi naturligvis også kunne identificere og følge kvaliteten i dagtilbud.”

I forbindelse med Økonomiaftalen for 2019 var det vigtigt for KL at få aftalt et samarbejde med regeringen om brug af data på dagtilbudsområdet. Udgangspunktet for samarbejdet har været at identificere faktorer, der kendetegner dagtilbud af høj kvalitet

”Det bliver et langt træk og ikke noget, vi bare lige kan definere her og nu. Det er noget, vi skal bruge tid på at tale sammen om. Vi skal vide mere om, hvad vi præcist skal satse på, hvis vi ønsker, at flere børn skal have en god start på livet. Vi har ikke i dag nok indsigt i sammenhængen mellem effekt og indsats. Vi skal vide mere om, hvad der karakteriserer de dagtilbud, som er bedst til at hjælpe børnene godt på vej i livet,” siger KL-udvalgsformanden.

God grund til at være stolte af skolen

En anden essentiel ingrediens, hvis vi skal blive bedre til at bryde den negative sociale arv, er folkeskolen.

”Arbejdet, der er begyndt i dagtilbuddet, skal fortsætte i skolen. Det skal være en kommunal kerneværdi for os, at vi vil have en folkeskole, der har formålsparagraffen som ledestjerne, og som både danner og uddanner,” siger Thomas Gyldal Petersen og peger på, at EU´s landeundersøgelse og følgeforskningen viser, at vi har en rigtig god folkeskole i Danmark.

”Det har vi god grund til at være stolt af. Det skyldes ikke mindst dygtige lærere og pædagoger og dedikerede skoleledelser. Det, folkeskolen nu har brug for, er stabilitet. Derfor er det meget positivt, at vi nu står med en bred politisk aftale om en justering af folkeskolereformen, hvor der fortsat er understøttende undervisning på alle klassetrin. Nu skal vi alle i arbejdstøjet.”

Ekstra opmærksomhed på fritidsområdet

Men folkeskolen kan ikke alene løfte opgaven med at få æblet til at falde langt fra stammen.

”Børnene bevæger sig på et hav af forskellige arenaer. Når skoleklokken ringer ud, ringer fritiden ind. Og fritidsområdet har brug for et vågent øje både politisk og ledelsesmæssigt. Måske har vi i for høj grad troet på, at kvaliteten i SFO’en i sig selv kunne fastholdes ved, at vi integrerede fritidsdelen i skolen. Jeg tror, vi skal give fritids- og klubtilbud ekstra opmærksomhed i den kommende tid. For børnenes skyld,” siger Thomas Gyldal Petersen.