28. februar 2019

Flere hænder er en forudsætning for fremtidens velfærd

Manglen på SOSU'er og sygeplejersker kræver handling fra alle parter

Danskerne lever længere og bedre. Det skal vi være glade for. Men så mange flere plejekrævende ældre kræver, at vi får flere dygtige SOSU'er og sygeplejersker i kommunerne. Tiden til handling er nu.

Der skal uddannes flere, de skal have en fagligt stærk uddannelse, som ruster dem til fremtiden. Og så skal vi alle være med til at tale omsorgsarbejde op.