31. januar 2019

Fællesskabet om folkeskolen bliver styrket

Folkeskolen skal være det naturlige førstevalg. Det er formålet med alliancen 'Flere i Folkeskolen', som foreningen Danske Skoleelever sammen med landets fire største kommuner underskrev på Folkemødet 2018. Nu bliver alliancen udvidet og styrket med Esbjerg og Randers kommuner samt med KL, som har observatørstatus.

På landsplan vælger flere og flere elever og forældre folkeskolen fra til fordel for en fri- eller privatskole.

Derfor gik København, Aarhus, Odense og Aalborg kommuner sammen med foreningen Danske Skoleelever om alliance ’Flere i Folkeskolen’, der, som navnet antyder, har til formål at få flere elever og forældre til at vælge folkeskolen. Nu bliver alliancen udvidet, og budskabet styrket, når Esbjerg og Randers Kommuner, samt KL indtræder i alliancen, under dette års Børn & Unge Topmøde i Aalborg.

Alliancen består af en række konkrete initiativer, der alle har til formål at udvikle folkeskolen og gøre folkeskolen til et attraktivt førstevalg. Samtidig opfordrer alliancen til, at politikerne på Christiansborg bakker op om initiativerne i alliancen. Alliancen blev underskrevet d. 15. juni på Folkemødet under den store rådmandsdebat i Skoletinget, og torsdag d. 31. januar, kl. 12:00-13:30 på KL’s Børn & Unge Topmøde i Aalborg Kongres & Kultur Center bliver alliancen udvidet på et møde mellem parterne.

Skævvridning i grundskolen

De nye parter i ”Flere i Folkeskolen” er begejstrede over samarbejdet og glæder sig til at tage del i arbejdet.

Thomas Gyldal, formand for KL´s Børne- og Undervisningsudvalg og observatør i alliancen, siger:

”Vi skal blive endnu bedre til at gøre folkeskolen til et attraktivt førstevalg for forældrene. Det gør vi først og fremmest ved at sikre en kvalitet, der gør, at alle børn lærer og trives. Vi skal også være bedre til at tale folkeskolen op. For vi har en god folkeskole. 95 pct. af forældrene er glade for folkeskolen og føler, at deres børn trives og bliver passende udfordret. Og den nyeste trivselsmåling viser fremgang i elevernes trivsel på langt de fleste parametre. Jeg er derfor glad for at være en del af alliancen, som jo i høj grad har til formål at styrke fællesskabets skole, og jeg håber flere parter vil bakke op.”

Randers Kommune oplever også udfordringen; over 20% af eleverne i kommunen går nemlig på en fri- eller privatskole, hvilket er over landsgennemsnittet:

“Vi er rigtig glade for at tage del i 'Flere i Folkeskolen', fordi vi tror på, at folkeskolen kan helt utrolig meget, og vi vil gerne støtte op omkring de mange gode historier. Det er helt grundlæggende for Danmark, at skoleeleverne møder hinanden på tværs af socioøkonomiske baggrunde, det tror jeg styrker den almene dannelse, og lige præcis det kan folkeskolen,” udtaler Steen Bundgaard, formand for Skole og Uddannelsesudvalget.

Også i Esbjerg Kommune er der flere, der vælger folkeskolen fra. Diana Mose Olsen, formand for børne- og familieudvalget udtaler:

”Det er utrolig vigtigt, at vi har en stærk folkeskole, og at folkeskolen også er det naturlige førstevalg. Heldigvis har vi en stærk folkeskole, men det er bare langt fra altid, den er førstevalget. Det vil vi gerne lave om på, for jeg tror på, at folkeskolen kan noget helt specielt. Derfor er vi også meget glade for at tage del i alliancen 'Flere i Folkeskolen', da den kan hjælpe med at sprede den gode historie, om vores gode folkeskolen.”

Vi skal fremhæve det gode ved folkeskolen

I Danske Skoleelever er man meget opmærksom på udviklingen, hvor flere elever og forældre vælger folkeskolen fra:  

”Baggrunden for 'Flere i Folkeskolen' er, at vi og de største kommuner i Danmark alle ser en udfordring med, at der på landsplan er flere og flere, der fravælger folkeskolen og tilvælger fri- eller privatskolerne. Det er en vigtig dagsorden, og jeg er derfor rigtig glad for at Esbjerg, Randers og KL nu også bakker op,”  udtaler formand for Danske Skoleelever Sarah Gruszow Bærentsen.

Et af de initiativer, alliancen vil arbejde med er, at man skal styrke udskolingerne. Jesper Christensen børn- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune udtaler:

”I København kan vi se, at især elever i de ældre klasser fravælger folkeskolen, og derfor har vi afsat 220 mio. kr. til at gøre udskolingen mere attraktiv. Vores ambition er, at kvaliteten i undervisningen skal være endnu bedre, så eleverne bliver så dygtige, som de kan. Jeg håber at tiltag som disse kan udbredes, og jeg er derfor meget begejstret over at vi nu står endnu stærkere.”

Thomas Medom, som er rådmand for Magistratsafdelingen for Børn og Unge i Aarhus Kommune, tilføjer:

”I alliancen ønsker vi i langt højere grad at fremhæve det gode i folkeskolen. Det skal blandt andet ske ved et endnu bedre samarbejde mellem dagtilbud og skole. Det er godt, at Esbjerg, Randers og KL nu også deltager i dette vigtige samarbejde.”

Vi skal tale folkeskolen op

I Alliancen opfordrer man politikerne på Christiansborg til også at tage et ansvar. Det forklarer Susanne Crawley Larsen, der er Børn- og Ungerådmand i Odense Kommune:

“Det Danmark, vi alle elsker, er skabt af mennesker, der har gået i folkeskole, og det er derfor helt essentielt, at fællesskabets skole fortsat skal være det naturlige førstevalg for forældre og elever. Jeg glæder mig over, at alliancen er blevet udvidet, og budskabet blevet styrket.”

Alliancen ”Flere i Folkeskolen” lægger ligeledes op til, at alle bør være bedre til at tale folkeskolen op. Tina French Nielsen, som er rådmand for skoleforvaltningen i Aalborg Kommune, siger:

”Det er afgørende, at vi sikrer, at vores fælles folkeskole har et godt ry, for folkeskolen ér god. Vi er bare nødt til at blive bedre til at udbrede de gode historier og eksempler, der er ude på skolerne i forvejen. Jeg er derfor rigtig glad for at Randers, Esbjerg og KL nu også deltager i dette samarbejde.”

Kontaktoplysninger:

KL’s pressevagt tlf. 3370 3333

Sarah Gruszow Bærentsen formand for Danske Skoleelever: 60402000

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge Aarhus kommune: 27 51 79 61

Henning Mols Chefkonsulent Aarhus kommune Børn og Unge: 5157 6711

Jesper Christensen, børne- og ungdomsborgmester i København, via pressechef Anni Lundqvist: 2526 4163

Rådmand Tina French Nielsen, Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune: 99314001

Cornelius Corneliussen Kommunikationskonsulent Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune: 93520011

Susanne Crawley Larsen, Børn- og Ungerådmand i Odense Kommune: 3060 4419/6551 5000

Pressetelefon Odense Børn og Unge: 63 75 45 25

Diana Mose Olsen, formand for børne- og familieudvalget, Esbjerg kommune: 29 43 29 26

Steen Bundgaard, formand for Skole og Uddannelsesudvalget, Randers kommune: Telefon: 8645 2391, Mobil: 2936 2240, Arbejde: 8645 2500