06. december 2019

Kommunerne ser frem til tæt EU-samarbejde

Kommunerne byder den nye EU-Kommission velkommen og ser frem til et tæt samarbejde på blandt andet klima-området, hvor det især bliver en kommunal opgave af føre klimatiltagene ud i livet.

EU’s nye Kommission er blevet godkendt af EU-Parlamentet og hos de danske kommuner ser man frem til et tæt samarbejde de kommende fem år.

Repræsentanter for de danske kommuner har allerede holdt møder med to af de vigtigste kommissærer: første ledende næstformand Frans Timmermans med ansvar for klimaområdet og Beskæftigelseskommissæren Nicolas Schmit i forbindelse med plenarforsamling i Regionsudvalget i denne uge.

”Det var en historisk plenarforsamling, som fejrede Regionsudvalgets 25-års jubilæum. To af de vigtigste kommissærer for kommunerne fortalte, hvad de vil gøre for både klima og arbejdsmarkedet – begge områder er meget vigtige for kommunerne og derfor følger vi det tæt,” siger Erik Flyvholm, der er formand for KL’s Internationale Udvalg og borgmester i Lemvig Kommune.

”Kommunerne er tæt på borgerne og står ofte for at føre EU's forskellige tiltag ud i livet. Vi har stor indsigt i borgernes behov, og derfor er det vigtigt, at kommunerne bliver inddraget og hørt i lovgivningsprocessen i EU, så vi kan skabe de bedst mulige betingelser for at nå EU's forskellige prioriteter og mål,” uddyber Erik Flyvholm.

Fuldt fokus på klimaet

Især klimaområdet kommer til at fylde meget i de kommende år – både for kommunerne og den nye Kommission, som har meldt ud, at man vil sætte klimaet højest på dagsordenen.

I løbet af december 2019 præsenterer kommissionen et forslag om en europæisk grøn aftale, hvilket blandt andet indeholder en europæisk klimalov.

KL ser frem til udspillet og bakker op om indsatsen på klimaområdet:

”I kommunerne er vi ambitiøse og arbejder løsningsorienteret på klimaområdet. Vi bakker op om Kommissionsformand Ursula von der Leyens hensigter om en grøn aftale med overholdelse af Paris-aftalen og ambitionen om at gøre EU klimaneutralt. Hvis vi skal være lidt kritiske, så er det i forhold til finansiering. Det er kommunerne, som kommer til at stå for en stor del af arbejdet med at implementere de forskellige tiltag, så meget kommer også til at afhænge af, om der bliver tildelt midler til udførelsen,” siger Erik Flyvholm.

Den danske model

EU-Kommissionen vil også sætte fokus på det sociale område i de kommende år blandt andet ved at arbejde for flere lovfastsatte rettigheder.

Det kan dog give udfordringer i forhold til den særlige danske model, hvor arbejdsmarkedets parter selv regulerer løn- og arbejdsmarkedsvilkår via kollektive aftaler.

Ifølge Erik Flyvholm bliver det spændende at arbejde sammen med EU-Kommissionen i de kommende år, men det er også vigtigt, at løsningerne findes på det rette niveau. ”Eksempelvis giver det god mening, at EU involverer sig aktivt i klima- og miljøområdet, men til gengæld kan der være lokale ordninger, som EU ikke skal blande sig i – eksempelvis på arbejdsmarkedet i Danmark, hvor vi jo har den danske model”, mener Erik Flyvholm.

”Jeg vil gerne kvittere den nye beskæftigelseskommissær for at have valgt at besøge Danmark, som den første medlemsstat i sin nye periode. Han kommer til møde med KL i næste uge. Det sætter vi pris på”, fortsætter Erik Flyvholm.

Digitalisering

Udover klima og det sociale område, så har den nye Kommissionsformand Ursula von der Leyen også tilkendegivet, at der i EU skal være fokus på digitalisering i de kommende år. De danske kommuner er allerede langt fremme på det område og har stor viden, som man kan tage med i samarbejdet med EU. Dog forudser Erik Flyvholm, at EU’s digitale ambitioner kan skabe udfordringer for kommunerne:

Basalt set så er der tre principper, som er vigtige for os, når der skal arbejdes med digitaliseringsløsninger på tværs af EU: Det skal være fleksibelt, enkelt, og så skal det skabe grundlag for, at it-systemer kan snakke sammen på tværs af grænser snarere end fælles systemer.”

Erik Flyvholm understreger også, at løsningerne frem for alt skal være enkle, så de ikke bliver en administrativ eller økonomisk belastning for kommunerne.