13. december 2019

Debatindlæg: Julekort fra KL til Sidsel Vinge

Debatten om situationen i sundhedsvæsnet kræver en mere nuanceret fortolkning. Derfor har KL forfattet dette julekort som reaktion på et debatindlæg i Kommunal Sundhed.

Af Christian Harsløf, direktør i KL

I den gode juleånd vil vi fra KL selvfølgelig også gerne ønske Sidsel Vinge en glædelig jul. Men vi synes alligevel, at vi skylder en mere nuanceret fortolkning af situationen i sundhedsvæsenet, end den som fremgår af Sidsel Vinges julebrev.

Der er brug for en reform

Sidsel Vinge starter med at slå fast, at dommedag ikke er mere nær, end den har været i flere årtier, hvorfor der ikke rigtig er brug for nogen reform af sundhedsvæsnet.

Allerede hér undres jeg som læser. Om 6 år vil der være 75.000 flere danskere over 80 år. Og om blot 11 år 161.000 flere, som vil have behov for behandling, træning og pleje. Hertil kommer, at et stigende antal borgere frem mod 2030 vil udfordre sundhedsvæsenet yderligere bl.a., fordi antallet med en kronisk sygdom stiger og stiger.

Meget af den behandling og pleje, vi fremover skal modtage, kommer til at ske i kommuner og almen praksis. Det sker allerede drypvis hver eneste dag i alle landets kommuner. Og det sker, fordi sygehusene ikke har mere plads eller flere ledige hænder. Det vil blot tage til og presse kommunerne endnu mere i takt med befolkningsudviklingen. Den planlagte og finansierede udbygning af det nære sundhedsvæsen mangler fortsat. Og kommunerne kan ikke blive ved med at prioritere sundhed på bekostning af andre velfærdsområder. Det er ikke holdbart.

Større omlægninger kræver national planlægning, og det er også den eneste måde at sikre større ensartethed på. Det er specialeplanen og investeringerne i en ny sygehusstruktur i øvrigt glimrende eksempler på. For selv om det da er rigtig nok, at udviklingen i retning af færre, mere specialiserede sygehuse begyndte tidligere, blev den netop først gennemført i hele landet, da sundhedsministeren satte sig i spidsen for en specialeplanlægning fulgt op af en massiv investering i nye hospitaler. Hvor reduktion i antallet af sygehusmatrikler i parentes bemærket var ét af kriterierne for at få del i midlerne.

Derfor skal man ikke underkende betydningen af politiske reformer. Vi mener ikke, at det er en løsning at tage det ”i mindre bidder”, som Sidsel Vinge foreslår. Det vil blot give konstant usikkerhed i mange år frem. Lad os nu få en samlet reform, som fremtidssikrer vores sundhedsvæsen og giver sektoren ro til at udvikle sig. Og vigtigst af alt tage sig af patienterne.

Ledelse - ikke mindst politisk ledelse - er både ønskeligt og nødvendigt

Sidsel Vinge taler også om et sundhedsvæsen, hvor ”vi” ikke er vilde med ledelse, djøfere og politikere, som alle ses som et (u)nødvendigt onde.

Lad mig lige slå fast, at vi jo faktisk lever i et demokratisk samfund, hvor velfærden og prioriteringerne fastlægges politisk. Og hvor vi som borgere kan straffe vores politikere til næste valg, hvis vi ikke er tilfredse. Det direkte bånd mellem vælger og folkevalgt er kernen i et demokrati, som selvfølgelig også gælder i sundhedsvæsenet.

. Politisk lederskab har skabt mange store forandringer i vores sundhedsvæsen gennem de seneste 20 år. De forandringer, vi står foran nu, skal også drives af politikere. Det gælder nationalt og lokalt.

Og lad os så lige få styr på antal sundhedspersoner i kommunerne

Sidsel Vinge indikerer, at der alene er sket en opkvalificering af den sundhedsfaglige arbejdsstyrke i kommunerne og ikke en reel vækst.

Nu er der jo mange måder at opgøre det på. Men vores tal viser, at der fra 2008-2018 er ansat ca. 50 pct. flere autoriserede sundhedspersoner i kommunerne. Der er tale om sygeplejersker, sundhedsplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sosu-assistenter. De udgør tilsammen en arbejdsstyrke på godt 50.000 fuldtidspersoner.

Hertil kommer godt 30.000 sosu-hjælpere, som jo ikke er autoriserede, men som løfter en vigtig opgave for rigtig mange ældre borgere. Fra 2008 til 2018 er der kommet ca. 1.500 færre sosu-hjælpere i kommunerne, men i samme periode er der ansat knap 11.000 flere sosu-assistenter. Det er et udtryk for et ældreområde, som er under drastisk forandring. Hvor kerneopgaven i højere og højere grad er sundhedsydelser. Jeg tror, der er mange ældre, der hér sætter pris på, at lokalpolitikere faktisk har udvist rettidig omhu og foretaget de nødvendige prioriteringer.

Nærhed og kvalitet er ikke modsætninger

Sidsel Vinge runder også kommunestørrelser, fælleskommunale samarbejder og volumenkrav ift. sikring af den sundhedsfaglige kvalitet.

Jeg bliver nødt til at sige, at vi ikke partout kan endsige skal overføre en sygehuslogik til den kommunale del af sundhedsvæsenet. Det vil være en stor fejl.

Hvis vi ser snævert på den sundhedsfaglige kvalitet, så er det rigtigt, at ”øvelse gør mester”, og patientvolumen derfor har en sammenhæng med kvaliteten i ydelsen.

Men i den virkelige verden og i det virkelige nære sundhedsvæsen (som i KL’s optik i øvrigt altid har omfattet almen praksis), hvad hjælper det så med et super godt behandlingstilbud, hvis borgerne ikke kan overskue at rejse derhen? Vi ved, at virkelige mennesker med kronisk sygdom ofte bokser med meget andet i deres liv end den kroniske sygdom. Nærhed betyder derfor noget for, om borgerne tager imod tilbuddet, og ikke alt behøver at være topspecialiseret for at give mening og effekt.

Det er nemt at gøre grin med afstandes betydning i et lille land som Danmark. Men når vi nu ved, at afstand faktisk betyder noget, så er vi da også forpligtede til at forholde os til det.

Så….. Kære Sidsel Vinge; modtag også en julehilsen fra KL og husk nuancerne i debatten. Vigtigst af alt, så tro ikke, at problemerne i sundhedsvæsenet løser sig selv, og tro heller ikke, at de kan løses i småbidder. Sundhedsvæsenet har brug for en klar retning, der kan give ro og sikkerhed for borgere og medarbejdere i mange år frem.

Lad nu julefreden sænke sig men ikke for længe. For straks efter nytår skal vi i gang med en reform af sundhedsvæsenet. Det bør være ministerens nytårsforsæt.

Debatindlægget er bragt på Kommunal Sundhed den 12. december 2019