23. august 2019

Stor opbakning til KL’s forhandlere

På et ekstraordinært repræsentantskabsmøde blev KL’s centrale krav til økonomiforhandlingerne bakket op af det kommunale bagland.

KL’s bestyrelse mødtes torsdag med medlemmerne af KL’s repræsentantskab for at drøfte det første møde med regeringen om kommunernes økonomi for 2020 og de temaer, som forhandlerne tager med til bordet.

”Vi havde et godt første forhandlingsmøde, hvor vi fik følt hinanden an. Det foregik uden den store teatertorden, men vi ved, at vi står over for krævende forhandlinger. Den nye regering har skabt store forventninger hos borgerne under valgkampen og givet løfter om en ny politisk linje, der holder hånden under velfærden. Opgaven bliver, at forventninger og penge passer sammen i sidste ende,” siger KL’s formand Jacob Bundsgaard.

Et centralt tema i forhandlingerne bliver behovet for et løft af kommunernes serviceramme.

”Uanset løfter og forventninger er der en kommunal virkelighed, hvor vi bliver flere af de ældste ældre og blandt andet derfor flere borgere med en kronisk lidelse. Det er derfor afgørende med et løft i serviceudgifterne bare for at holde det nuværende serviceniveau. Derudover ser vi en udvikling, hvor flere og flere borgere får en psykisk eller fysisk lidelse – både børn og voksne. Det er derfor ikke nok alene at dække den demografiske udvikling,” siger KL’s næstformand Martin Damm og fortsætter:

”Vi hører samstemmende fra landets kommuner, at der er store udfordringer med at holde økonomien på socialområdet. Derfor er det nødvendigt, at regeringen anerkender det store udgiftspres på området – og hjælper os. Der skal tilføres flere penge til kommunerne for at stoppe den uholdbare situation, at kommunerne må blive ved med at skære på andre områder for at kunne følge med på dette område.”

Økonomien skal hænge sammen
Et andet centralt element i forhandlingerne er kommunernes muligheder for at bygge og renovere. Også her er der behov for en forhøjelse af rammen, så kommunerne kan følge med udviklingen.

”Det kræver investeringer at skabe rammerne for en mere effektiv drift og for at kunne levere tidssvarende service til borgerne. Den demografiske udvikling skaber samtidig et øget behov for investeringer på grund af ændringer i befolkningssammensætningen. Når vi får flere børn, skal der også være plads til dem i vores daginstitutioner. Og når vi bliver flere plejekrævende ældre, kræver det investeringer på ældreområdet,” siger Jacob Bundsgaard.

Et emne, der fyldte meget hos KL’s repræsentantskab, var manglen på en udligningsreform og derfor også et bydende behov for, at finansieringstilskuddet videreføres.

”KL har gentagne gange opfordret Folketinget til at finde en løsning på udligningsproblemet. Og den opfordring gentog vi med store bogstaver på sættemødet. Samtidig gjorde vi det også helt klart, at så længe der ikke er gennemført en udligningsreform, så er det afgørende, at finansieringstilskuddet videreføres, så vi kan sikre, at kommuner i hele landet kan få økonomien til at hænge sammen,” siger KL’s næstformand Martin Damm.

Lokalt råderum nødvendigt
Endelig blev det slået fast, at KL vil kæmpe for, at de lokale prioriteringsmuligheder bevares fx i forbindelse med drøftelsen om minimumsnormeringer.

”Når man lytter til den offentlige debat, kan man godt blive lidt bekymret for, at flere penge til kommunerne følges af bindinger på, hvordan de skal bruges. Det vil æde det lokale råderum og gøre det svært at indrette velfærden efter de enkelte institutioners konkrete behov. Derfor er vi meget optaget af, at de lokale prioriteringsmuligheder bevares. Det er nødvendigt for, at pengene kan række, og vi kan levere den velfærd, som borgerne med rette forventer,” siger Jacob Bundsgaard.