08. april 2019

Odense Kommune vinder Arbejdsmiljøprisen 2019

Ergonomi og pædagogik går hånd i hånd hos pædagoger og dagplejere i Odense kommune. Antallet af gange medarbejderne løfter børnene er mere end halveret. En omfattende indsats – med bl.a. uddannelse og nye pusleborde kombineret med pædagogisk faglighed – har båret frugt.

Tilbage i 2009 havde en medarbejder op til 80 løft af børn om ugen og 600 ugentlige klik med barnevognsseler og tryk på trykknapper, som dem, man ser på bodystockings. Belastningerne ledte til slidgigt og dårlig ryg for mange af de ansatte. Men i dag er antallet af løft halveret, og to tredjedele af trykkene er væk. Det er bare en lille del af resultatet af indsatsen, der har fokuseret på at kombinere ergonomisk viden med pædagogisk faglighed igennem uddannelse og indretning. Derfor vinder Odense Kommune Arbejdsmiljøprisen i kategorien Muskel- Skeletbesvær 2019.

”Det, at man har koblet arbejdsmiljø med ergonomi og pædagogik, har fungeret helt fantastisk,” siger Karen Louise Reeh, der er HR- og Arbejdsmiljøkonsulent i Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune.

Ergonomivejledere viser vejen

Nu har alle arbejdspladser på Odense kommunes dagtilbudsområde mindst én såkaldt ergonomi-vejleder. Vejlederne skal igennem en 3-dags uddannelse, hvor de får viden om anatomi, fysiologi, ergonomi og børns motoriske udvikling. De lærer også, hvordan de sammen med kollegaer kan ændre adfærd, så pædagogik og ergonomi går hånd i hånd. Indsatsen har nedbragt antallet af arbejdsskader, og der er blevet skabt en langt større bevidsthed blandt medarbejderne. Desuden er der anskaffet nye hjælpemidler, som fx pusleborde, som børnene selv kan kravle op på.

”På den måde er det ikke bare en ergonomivejleder, der siger, du ikke må løfte. Vi skaber forandringer ud fra adfærdspsykologi, hvor arbejdspladsen indrettes, så de rigtige valg let kan træffes. Vi er rigtig godt på vej, og jeg kan se, at de ansatte har taget det til sig, og at børnenes motoriske udvikling styrkes,” siger Karen Louise Reeh.

Pædagogisk set er indsatsen også et plus, da børnene bliver mere selvhjulpne. Pludselig kan de selv hente en scooter, fordi den hænger i børnehøjde. Eller tage deres støvler på, fordi garderoben er indrettet efter det. Dermed bliver det pædagogiske arbejde med børnenes udvikling koblet sammen med bedre arbejdsmiljø for medarbejderne.

Ifølge formand for Arbejdsmiljørådet Cristina Lage er kommunen den helt rigtige vinder:

”Man har integreret ergonomien i hverdagen, så det gode arbejdsmiljø er tæt koblet til kerneopgaven, nemlig det pædagogiske arbejde med børnene. Det tror jeg er et godt udgangspunkt for at skabe vedvarende forandring. Jeg håber derfor, at erfaringerne fra Odense Kommune dagtilbud kan være til inspiration for de mange andre arbejdspladser i Danmark, der arbejder med at passe og udvikle vores børn”.

Se også filmen, hvor kommunen fortæller om deres indsats:

 

De vinder også:

Lemvigh-Müller A/S vinder i kategorien Arbejdsulykker

Adserballe & Knudsen A/S vinder i kategorien Psykisk arbejdsmiljø

Fødeafsnittet på Hvidovre Hospital vinder i kategorien Unge og Nyansattes arbejdsmiljø