21. august 2019

Kommunernes økonomi skal matche borgernes behov

I dag ringer det ind til forhandlingerne mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2020. KL møder op med en klar forventning om, at velfærden skal have en indsprøjtning med et løft af både service- og anlægsrammen.

”Det er især udviklingen på ældre- og sundhedsområdet med markant flere ældre, der presser vores velfærd og økonomi. Alene frem mod 2025 bliver der 75.000 flere ældre over 80 år end i dag. Så det er helt afgørende, at vi i forhandlingerne får løftet servicerammen, så kommunerne har mulighed for at hjælpe de mange flere ældre og levere en ordentlig velfærd til alle vores borgere.”
 
Det siger formand for KL Jacob Bundsgaard, der sammen med KL’s næstformand Martin Damm onsdag går til det første møde om næste års økonomi. KL har tre centrale emner med til forhandlingerne: Et løft af servicerammen. Et højere anlægsniveau. Og en videreførelse af finansieringstilskuddet.

Flere borgere har brug for hjælp

At der skal flere penge på bordet til velfærden i kommunerne, skyldes ud over de mange flere ældre også, at der bliver flere med kroniske sygdomme som KOL og type-2 diabetes. Samtidig står kommunerne med et stort pres på området for udsatte børn og voksne med et handicap eller psykiske vanskeligheder.
 
Antallet af borgere, som har brug for hjælp fra kommunerne, er i kraftig vækst, og det gør det svært at holde budgetterne. Det kalder på økonomi her og nu, men også langsigtede prioriteringer og løsninger.

”De svageste borgere skal have den hjælp, de har brug for. Vi ser en markant stigning i antallet af borgere, der har brug for hjælp, som betyder, at udgifterne er stigende og kommunernes økonomi under pres. Hvis ikke der tilføres penge til det her område, så er den eneste måde at finde pengene ved at spare på andre velfærdsområder som plejehjem, skoler og daginstitutioner. Det er ikke en holdbar situation,” siger Martin Damm.

Kommunerne har brug for at bygge nyt

Kommunerne har også brug for, at anlægsrammen udvides. En rundspørge til kommunerne foretaget af nyhedsbrevet Momentum viser, at kommunerne regner med at skulle bruge væsentlig flere penge på at renovere og bygge nyt i 2020 i forhold til sidste år.
 
”Hvis vi skal kunne løfte den vigtige opgave, at vi bliver flere ældre og flere børn, så er der brug for, at anlægsrammen udvides. Det er jo penge, som går til den helt borgernære velfærd eksempelvis som at bygge flere daginstitutioner, når der kommer flere børn. Samtidig vil vi også gerne bygge miljø- og klimamæssigt rentabelt. I for mange år har rammen været lavere end de behov, vi reelt har i kommunerne. I takt med at velstanden stiger, og vi bliver rigere, har borgerne også en klar forventning om, at kvaliteten af vores skoler, institutioner og veje følger med. Det skal vi kunne levere i kommunerne,” siger Jacob Bundsgaard.
 
Ud over bedre økonomiske rammer for service og anlæg ønsker KL også, at det såkaldte finansieringstilskud videreføres.
 
”Tilskuddet er helt nødvendigt for rigtig mange kommuner. Uden det er det ganske enkelt svært at få butikken til at løbe rundt. Og så længe Folketinget ikke har fået lavet en udligningsreform, står mange kommuner i en usikker økonomisk situation, hvis ikke vi fastholder finansieringstilskuddet,” siger Martin Damm.

KL’s formand og næstformand mødes med finansministeren onsdag den 21. august kl. 13.30.