03. september 2019

KL: Regeringen skal rykke sig på økonomien

Økonomiforhandlingerne går nu ind i den afsluttende og intensive fase. Afstanden mellem KL og regeringen er fortsat stor på afgørende punkter.

Startskuddet til forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2020 lød for knap 2 uger siden og går tirsdag ind i den afsluttende fase, hvor de økonomiske rammer for alvor skal diskuteres.

”Vi står nu på tærsklen til den intensive slutspurt, hvor vi får trykprøvet om regeringen har viljen til at prioritere den nære velfærd, og det nok bliver knapt med nattesøvn. Indtil videre har regeringen ikke rykket sig på økonomien, men nu må vi se, hvor langt afstandene i virkeligheden er, når der kommer kroner og øre på bordet,” KL’s formand Jacob Bundsgaard.

Velfærd kræver penge

KL’s forhandlerduo har brugt de forgangne uger på at gøre det helt klart for regeringen, at kommunerne står med nogle store økonomiske udfordringer, fordi der kommer flere ældre og flere med en diagnose eller et handicap.

”Regeringen har jo har tilkendegivet, at den vil prioritere velfærden. Men det kræver, at der kommer penge på bordet. Kommuner over hele landet melder om et massivt pres på det specialiserede socialområde. Samtidig stiger antallet af de ældste ældre, hvilket har den konsekvens, at sundhedsopgaverne i kommunerne vokser. Skal borgerne mærke den prioritering af velfærden, som regeringen har lovet, skal låget på statskassen mere end blot stilles på klem," siger Jacob Bundsgaard.

Fra 2019 til 2030 forventes der at komme 161.000 flere ældre over 80 år. Alene i 2020 vil der være mere end 20.000 flere borgere over 75 år end i 2019.

Samtidig er antallet af voksne danskere, der på grund af et handicap eller psykisk sygdom har brug for hjælp til at klare tilværelsen i eget hjem eller må bo i et botilbud, steget med knap 5.000 helårspersoner på bare 3 år. Og antallet af voksne med en diagnose er steget med 22 pct. på bare 5 år, mens det for de 0-17-årige er steget med 27 pct. Det betyder bl.a., at udgifterne til det specialiserede socialområde er vokset med 1,8 mia. kr. på kun 5 år.

Det handler om prioritering

KL’s formand og næstformand har i forhandlingsforløbet noteret sig, at de økonomiske rammer ifølge regeringen er stramme næste år. Men samtidig vurderer finansministeren, at det økonomiske råderum er større end hidtil antaget frem mod 2025.

”Ubetalte regninger og råderum til trods, så er der behov for et økonomisk løft i kommunerne. Tallene viser sort på hvidt, hvilket pres der er på de kommunale budgetter. I sidste ende handler det om prioritering. Vi beder sådan set ikke om flere penge end, at vi kan håndtere det stigende antal ældre, kronikere og udgiftspresset på socialområdet. Hvis regeringen ikke synes, at der er penge til det, så er det også bare om at huske at forventningsafstemme med borgerne, når der ikke er penge nok til vores børn, vores ældre og vores mest udsatte borgere,” siger Martin Damm.

Ud over et løft af servicerammen er en knast i forhandlingerne også, hvor mange penge kommunerne må bruge på at bygge og renovere. Endelig kæmper KL’s forhandlere også for at få videreført finansieringstilskuddet.

”Det er svære forhandlinger, vi står i. Og afstandene er ikke blevet mindre i løbet af de sidste par uger. Vi arbejder benhårdt på at gøre det helt klart i forhandlingsrummet, hvor meget kommunerne hænger i med neglene, hvilket bl.a. betyder, at der er et stort behov for finansieringstilskuddet. Uden det vil der være adskillige kommuner, som simpelthen ikke vil kunne få enderne til at mødes,” siger Martin Damm. 

KL’s forhandlere håber, at aftalen vil være på plads inden ugens udgang.