12. august 2019

Debatindlæg: Løsningen på det stigende børnetal er bedre rammer til kommunerne

DI’s forslag om flere private daginstitutioner er ikke løsningen, når børnetallet stiger. Det er til gengæld en sammenhængende indsats, som kommunerne er garant for. Sådan skriver KL’s Thomas Gyldal i et debatindlæg.

Af Thomas Gyldal, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg

Med udsigt til 66.000 flere børn frem mod 2030 bliver der et massivt behov for nye daginstitutionspladser. I en ny analyse, omtalt i torsdagens Avisen Danmark, stiller Dansk Industri (DI) spørgsmålstegn ved ”om de pressede kommuner kan følge med.” Ikke overraskende foreslår DI derfor, at flere private udbydere skal kunne bygge og drive daginstitutioner.

Det er glædeligt med flere små børn i kommunerne, men det er klart, at vi skal have rammer, der muliggør, at vi kan følge med og leve op til pas-ningsgarantien og levere dagtilbud af høj kvalitet til alle børn.

Derfor kan jeg godt se perspektiver i et tættere samarbejde mellem kommu-ner og private aktører, når der skal bygges nye daginstitutioner i de kom-mende år. Det handler om at lette presset på den kommunale anlægsram-me, der ikke står mål med behovet for nybyggeri og vedligehold af vel-færdsinstitutionerne. Men deponeringsregler og et afledt øget pres på en i forvejen for smal serviceramme begrænser kommunernes mulighed for at udnytte samarbejdet med private aktører fuldt ud. Det, synes jeg, kunne være interessant at drøfte med både DI og regeringen.

Kommunerne sikrer sammenhængende indsats

Vi har i Danmark fået en vigtig debat om kvalitet i dagtilbud, hvor forældre, medarbejdere og politikere klart har tilkendegivet høje ambitioner for vores børns trivsel og udvikling. For mig er det helt afgørende, at vi i kommunerne driver pædagogiske dagtilbud til alle børn, der sikrer en klar sammenhæng på tværs af dagtilbud, skoler og den brede børne- og familieindsats. Den sammenhængende og helhedsorienterede indsats har kommunerne mulig-hed for at løfte, og den opgave er vi stærkt optaget af at løfte endnu bedre. Det vigtige ansvar for sammenhæng på tværs af børneområdet tager DI’s forslag ikke højde for.

det er klart, at vi skal have rammer, der muliggør, at vi kan følge med og leve op til pasningsgarantien
Thomas Gyldal, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg

Kommunerne skal de kommende år sikres økonomiske rammer, der mulig-gør, at vi kan bygge de nødvendige kommunale daginstitutioner og fortsat sikre pasningstilbud af høj pædagogisk kvalitet. Det ville være stærkt, hvis DI bakkede op om den ambitiøse dagsorden, frem for at bruge kræfterne i forsøget på at flytte ansvaret for børnene fra kommunale til private hænder.

Debatindlægget blev bragt i Avisen Danmark d. 11. august 2019.