15. august 2019

Debatindlæg: Fejlagtig kritik af jobcentrene må stoppe

Den 6. august fremsættes i Berlingske en fejlagtig kritik af jobcentrene. Denne gang er det iværksætteren Esther Dora Rado, der slynger eder og forbandelser efter beskæftigelsesindsatsen generelt og jobcentrene i særdeleshed. Men det er tydeligt, at skribenten intet ved om det danske beskæftigelsessystem.

Af Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg

Det er fair nok at man ikke er tilhænger af den danske model, hvor kombinationen af høje ydelser og aktiv arbejdsmarkedspolitik er et afgørende ben, men det er at udstille sin uvidenhed at postulere, at jobcentrene bruger 13,5 mia. kr. på at få velfungerende ledige i job. Det gør de altså ikke, og det burde Esther Dora Rado vide, hvis hun havde sat sig beskedent ind i området.
 
Hun gentager blot ukritisk CEPOS' udtalelser om, at ledige kun i begrænset omfang får job med hjælp fra jobcenteret. Til det må jeg blot gentage hvad KL har sagt flere gange: Jobcentrene er IKKÈ vikar- eller rekrutteringsbureauer.

Hjælp til dem med særlige behov

Langt de fleste ledige kan – og skal – selv. Det er ikke et problem, det er en styrke. I 2018 udgjorde de velfungerende ledige på vej mod job i gennemsnit blot 28 procent af borgerne i jobcenteret. De resterende 72 procent er unge uden uddannelse, sygemeldte som har et job, borgere med nedsat arbejdsevne, flygtninge og udsatte grupper med sociale problemer. Målgrupper med meget forskellige behov for hjælp til at finde ind på arbejdsmarkedet. Målgrupper som kræver en stor og langvarig indsats, hvis ikke man ønsker at opgive disse borgere. Det gør vi ikke i kommunerne.
 
Ønsker man at overlade alle ydelsesmodtagerne til passiv forsørgelse uden hjælp eller kontrol? Der udbetales hver år over 100 mia. kr. til forsørgelsesydelser til borgere i den arbejdsdygtige alder. Uden en aktiv beskæftigelsesindsats vil det tal stige væsentligt – en meget dårlig business case.  

Store forskelle på kommunerne 

Esther Dora Rado henviser til Rigsrevisionens undersøgelse, når hun skal retfærdiggøre, at der er et stort besparelsespotentiale. Det er korrekt, at undersøgelsen viste et besparelsespotentiale på 1,4 mia., hvis alle kommuner var lige så effektive som de mest effektive, men det er pr. definition umuligt, da der er store økonomiske og geografiske forskelle på landets kommuner.
 
Men vi er kommunerne altid parate til at se indad og diskutere, hvordan vi sikrer, at den offentlige sektor bedst fungerer, men det skal ske på et oplyst og retvisende grundlag.
 
Det er en meget stor og kompleks opgave, som jobcentrene løser. I omegnen af en million danskere er årligt omfattet af beskæftigelsesindsatsen. Det er lige fra håndværkeren, som er kortvarigt ledig på grund af vejret, til meget udsatte borgere med hjemløshed, langvarigt stofmisbrug og psykiske udfordringer helt uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Den første har ikke behov for hjælp fra det offentlige, mens hovedparten af borgere uden for eller på kanten af arbejdsmarkedet har.
 
Der er ikke brug for at afvikle den aktive beskæftigelsesindsats og der er ikke brug for unødig og fejlhæftet kritik. Tværtimod er der brug for fuld opmærksomhed på at udvikle en endnu bedre, mere individuel og helhedsorienteret beskæftigelsesindsats. Det er lige præcis det, vi i kommunerne er i gang med.
 
Vi ser frem til den nye og mere enkle beskæftigelseslov, som giver større frihed til en effektiv beskæftigelsesindsats, som i højere grad sætter den enkelte borger forrest.
 
Desuden hilser KL det velkomment, at den nye regering har tænkt sig at tage et opgør med kortsigtet styring og bureaukrati i den offentlige sektor. Det bliver positivt for beskæftigelsesindsatsen – og især de borgere og virksomheder, vi skal gøre en forskel for – hvis medarbejderne i landets jobcentre oplever større og fornyet tillid fra Christiansborg og får mere tid til kerneopgaven fremfor dokumentation og kontrol.

Dette debatindlæg har uden held været forsøgt afsat til Berlingske som svar på nedenstående kritik af jobcentrene:

https://www.berlingske.dk/kommentatorer/luk-jobcentrene-og-erstat-dem-med-private-headhuntere