28. august 2019

Åbent udvalgsmøde på Kulturmødet på Mors gav nye input til KL

KL's Kultur-, Erhverv- og Planudvalg inviterede i sidste uge til åbent udvalgsmøde på Kulturmødet på Mors, hvor der blev diskuteret kunst og kultur i folkeskolen. De mange input fra tilhørerne skal bruges i KL’s videre arbejde på kulturområdet.

Hvad skal der til for at kunst og kultur bliver en naturlig del af hverdagen i folkeskolen? Det spørgsmål var omdrejningspunktet, da KL's Kultur-, Erhverv- og Planudvalg for første gang kastede sig ud i et åbent udvalgsmøde under Kulturmødet på Mors, som blev afholdt i sidste uge.

vi er kommet hjem med en masse gode ideer og inspiration til, hvordan vi her fra KL kan arbejde videre med kunst og kultur i folkeskolen
Leon Sebbelin, formand for KL's Kultur-, Erhverv- og Planudvalg

"Det var både spændende og relevant at være til stede på Kulturmødet. Det er en god mulighed for at skabe synlighed omkring KL's arbejde på kulturområdet, og i udvalget er vi enige om, at vores åbne udvalgsmøde gav rigtig god mening. Selvom vi nogle gange inviterer en ekstern oplægsholder med på vores møder for at inspirere og styrke de politiske løsninger, så var det noget nyt for os at invitere hundredvis af publikummer med. Det var i høj grad dem, der styrede debatten, og, og hvordan vi kan styrke åben skole ift. kultursamarbejder,” siger Leon Sebbelin.

Paneldebatter om læsning og dannelse

Noget af det, der blev peget på i debatten under udvalgsmødet, var bl.a. udfordringer og løsninger ift. samarbejder mellem skoler og kunst- og kulturaktører samt ejerskab og forankring hos skoler og institutioner. Derudover blev der drøftet transport til kulturtilbud, nytænkende og mobile kulturtilbud samt åben skole som en mulighed for, at alle børn og unge møder kunst og kultur.

KL havde også en række andre aktiviteter på kulturmødet. Blandt andet deltog udvalgsformand Leon Sebbelin i en række paneldebatter med fokus på museumsformidling, læsning, åben skole og dannelse, og KL’s direktør Laila Kildesgaard deltog i en paneldebat om kunst og kultur i udsatte boligområder.

KL vil nu bruge de mange input fra udvalgsmødet og paneldebatter fra Kulturmødet i det videre arbejde på kulturområdet.