25. april 2019

Nye principper skal skabe bedre dialog mellem kommuner og plejefamilier

KL offentliggør en række nye principper for god forhandlingsadfærd, når kommuner og plejefamilier skal forhandle honorar.

Sæt konteksten, og lav en klar forventningsafstemning. Skab åbenhed i forhandlingsrummet. Og sørg for, at dialogen er respektfuld og ligeværdig.

Sådan lyder en række af de principper, som skal sikre en bedre dialog, når plejefamilier og kommuner skal forhandle honorar.

Principperne, som KL netop har offentliggjort, er udarbejdet i tæt samarbejde med Børne- og Socialministeriet, Socialpædagogerne, Plejefamiliernes Landsforening og en række kommunale repræsentanter og plejefamilier.

KL’s formand Jacob Bundsgaard håber, at alle parter vil tage principperne til sig.

"Alt for ofte høres om konflikter og dårlig kommunikation mellem kommuner og plejefamilier. Det glæder mig derfor meget, at parterne sammen har været med til at pege på, hvilke principper, der skal gælde, hvis der skal skabes et tillidsfuldt forhandlingsrum, hvor parterne har respekt for hinandens viden om barnet. En god dialog og gensidig forståelse mellem kommune og plejefamilie er fuldstændig afgørende for, at plejefamilien kan give den nødvendige tryghed og støtte til barnet," siger Jacob Bundsgaard.

Tydelighed, ordentlighed og respektfuld dialog

Principperne for god forhandlingsadfærd på plejefamilieområdet fokuserer blandt andet på vigtigheden af at være tydelig om forhandlingsprocessen. En tydelig dagsorden, viden om hvem der deltager på mødet, og hvornår der følges op, er med til at skabe en åben og forudsigelig proces.

Også ordentlighed i forhandlingsrummet er i fokus. En ordentlig forberedelse sikrer, at forhandlingen baserer sig på et fagligt vidensgrundlag om barnets støttebehov og målet for anbringelsen.

Derudover går et af principperne på at skabe en respektfuld og ligeværdig dialog mellem parterne. Det er afgørende, at begge parter er lydhøre og anerkendende overfor hinanden, og at de gør deres bedste for at forstå hinandens ståsted.