30. april 2019

KL: Beskæftigelsesrangliste savner stadig justeringer

Det er positivt, at regeringen har lyttet til KL’s kritik af beskæftigelsesranglisten, men modellen er ikke helt i mål.

”Jeg vil gerne kvittere for, at man har sat sig for at måle på konkrete resultater, når man skal vurdere kommunernes beskæftigelsesindsats og at man har lyttet til vores kritik af den oprindelige model. Vi bevæger os i den rigtige retning mod et brugbart redskab, men det er ærgerligt, at vi ikke kommer helt i mål og dermed stadig ender med en model, som ikke giver et retvisende billede”.

Sådan siger formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg Thomas Kastrup-Larsen om den seneste benchmarking af kommunernes beskæftigelsesindsats, som blev præsenteret tirsdag. Modellen blev præsenteret i november 2018 og tager udgangspunkt i, i hvor høj grad kommunerne lykkes med at få borgerne væk fra offentlig forsørgelse.

Kan give skævt billede

Det har været en stor svaghed i modellen, at en række ydelser ikke tæller med, når man måler kommunernes indsats for at få borgere væk fra offentlig forsørgelse. Og selvom modellen nu er justeret, så ressourceforløb og ledighedsydelse tæller med i målingen, så fastholdes det, at førtidspension og fleksjob ikke tælles med. Og det kan give et skævt billede, siger Thomas Kastrup-Larsen.

”Vi mener, at de målgrupper også bør tælles med, hvis man skal have det fulde billede. Flere kommuner har stor succes med at få mennesker, som længe har været sat på sidelinjen helt eller delvist tilbage på arbejdsmarkedet. Det bør også anerkendes i modellen.”

Thomas Kastrup-Larsen kritiserer også, at kommunerne ikke har løbende adgang til udviklingen, men i stedet må vente på, at tallene offentliggøres halvårligt.

”Hvis meningen med benchmarkingen er, at kommunerne skal blive bedre, så kræver det, at ledelsen løbende har adgang til data, som et redskab i deres ledelsesinformation, så kursen løbende kan justeres. Det håber jeg, man vil overveje fremadrettet, så vi kan få reelt gavn af redskabet, siger Thomas Kastrup-Larsen.”