25. april 2019

Jacob Bjerregaard: Kommunerne skal være fælles om affaldssortering

Der skal indføres fælles sorteringskriterier og piktogrammer i alle kommuner fra 2025. Det er et af hovedbudskaberne, når Jacob Bjerregaard åbner KL-konferencen TEKNIK & MILJØ ’19.

Ét af de strategiske arbejdsområder i KL´s Miljø- og Forsyningsudvalg er cirkulær økonomi. Altså at kommunerne recirkulerer og bruger ressourcerne igen og igen. I øjeblikket arbejder KL især med affald – vel vidende at cirkulær økonomi handler om meget mere end det. På den baggrund offentliggør KL i samarbejde med Dansk Affaldsforening i dag et forslag, der bør indgå i den Nationale Affaldsplan.

"Det skal være lettere for borgere og virksomheder at sortere og komme af med deres affald. Og det skal være ensartet overalt i landet. Borgerne skal opleve sammenhæng – på tværs af kommuner," siger Jacob Bjerregaard, formand for KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg.

Jacob Bjerregaard fremhæver tre konkrete centrale anbefalinger i det fælles udspil.

Enklere og bedre affaldssortering i hele Danmark:

Ideen er, at kommunerne anvender det fælleskommunale piktogramsystem og ens sorteringskriterier for husholdningslignende affald fra 2025. Piktogrammerne skal på sigt også kunne ses på emballagerne, så borgerne kan se, hvordan de skal sortere.

Fjern muren mellem Husholdning- og erhvervsaffald:

Det skal være nemt og billigt for virksomhederne at sortere affald. Kommunerne har vidtforgrenede indsamlingsordninger, der allerede er etableret. Virksomhederne skal frit kunne vælge denne løsning – til samme pris som borgerne. Det vil gøre det nemt for virksomhederne at sortere.

Styrk mulighederne for offentlig privat-samarbejde og selskaber:

Kommuner og affaldsselskaber ønsker at styrke samarbejdet med private virksomheder om at udvikle metoder og teknologi til genanvendelse. Der skal etableres fælles offentligt-private selskaber, der giver større volumen og højere genanvendelse til en bedre pris samt teknologiudvikling og nye arbejdspladser.

”Vores affald, Danmarks ressourcer” er KL og Dansk Affaldsforenings indspil til den Nationale affaldsplan, der har ladet vente på sig, siden den daværende V-regering fremlagde sin Forsyningsstrategi 2016. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at undgå affald. Danmark har en meget effektiv og velfungerende affaldssektor, hvor kommunerne tager ansvar og skaber resultater for borgere og virksomheder. Det er en stor styrke, vi skal holde fast i. Omstillingen til cirkulær økonomi vil fundamentalt ændre på vores måder at producere og forbruge på. Med dette udspil sætter vi en ny standard for os selv, siger Jacob Bjerregaard.