12. april 2019

Borgere får adgang til bedre overblik over egne data

Borgere i fem kommuner har siden december 2018 via pilotprojektet ”Borgerblikket” fået adgang til bedre overblik over deres sager i kommunen. Der er nu åbnet op for, at flere kommuner kan komme på løsningen, og evalueringen viser stor tilfredshed blandt brugerne.

Borgerne skal have bedre adgang til egne data og deres sager i kommunerne. Derfor åbnede fem kommuner; Esbjerg, Aarhus, Faaborg-Midtfyn, Favrskov og Vejle kommuner den 11. december op for løsningen ”Borgerblikket”.

”Danmark er et af verdens mest digitaliserede samfund. Det har vi meget stor glæde af. Men udviklingen kan kun fortsætte, hvis befolkningen fortsat har tillid til, at det offentlige forvalter data forsvarligt og professionelt. Derfor er der behov for, at borgerne har adgang til egne sager og data, så der bliver mere gennemsigtighed om, hvad kommunen foretager sig. Det er blandt andet dét, ”Borgerblikket” kan,” siger Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg.

Godt overblik

Borgerblikket er en del af projektet ” Borgernes adgang til egne data”, som er et initiativ i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Borgerblikket genbruger den fælleskommunale it-infrastruktur, som er indkøbt af KOMBIT på vegne af kommunerne. Derfor er løsningen også nem at komme på for de kommuner, som gerne vil være med.

Evalueringen af Borgerblikket viser, at borgerne grundlæggende er tilfredse med løsningen. Der har i de tre måneder, evalueringen har kørt, været over 83.000 besøg – og kun ganske få henvendelser til kommunen fra borgere med spørgsmål og behov for hjælp. 90 procent af brugene vurderer, at sags- og ydelsesoverblikket er relevant for dem at se. Borgerne mener altså samlet set, at løsningen giver et godt overblik. Men flere ønsker yderligere indsigt i, hvad kommunen foretager sig i deres sager.

”Det her er et første, vigtigt skridt i den overordnede retning mod større åbenhed og gennemsigtighed for borgerne. Men det er vigtige erfaringer, som vi nu skal bygge videre på, så alle danskere kan få glæde af Borgerblikket,” siger Thomas Kastrup-Larsen. 

Fakta:

Borgerblikket er udviklet i et samarbejde mellem KL, KOMBIT, borger.dk og de fem pilotkommuner.

Borgerblikket genbruger den fælleskommunale it-infrastruktur, som er indkøbt af KOMBIT på vegne kommunerne.  

Pilotprojektet blev gennemført i Esbjerg, Aarhus, Faaborg-Midtfyn, Favrskov og Vejle kommuner, og evalueringen er foretaget i perioden 11. december 2018 – 28. februar 2019.

Evalueringen viste blandt andet at:

  • Borgerblikket er velbesøgt og designet modtages godt
  • Ydelsesoverblikket anvendes mest
  • Tekster er forståelige
  • Der er generelt stor tilfredshed med overblikket
  • Borgerne oplever, at overblikket er relevant at få vist, og at det er et godt servicetilbud
  • Nogle borgere har et ønske om endnu mere indsigt fx. at kunne se hvad kommunen skriver om dem