17. december 2018

Socialpolitisk Redegørelse 2018 bygger på stærke kommunale data

Børne- og Socialministeren offentliggjorde fredag Socialpolitisk Redegørelse 2018. KL hilser redegørelsen velkommen og glæder sig over, at de mange data, som bliver indsamlet i kommunerne, nu har en kvalitet, der gør, at man systematisk kan kortlægge og analysere den socialpolitiske indsats.

"Socialpolitikken har mistet sin retning og er i dag uden et klart politiske mål. I stedet er den blevet en parkeringsplads for alt det, der gør ondt inden for andre politiske områder så som beskæftigelse, sundhed og uddannelse. I KL's Socialudvalg mener vi, at socialpolitikken skal langt højere op på den nationale dagsorden, og her spiller Socialpolitisk Redegørelse en central rolle, da den giver os et overblik over de mange målgrupper, indsatser og udgifter, kommunerne har på det sociale område."

Sådan lyder reaktionen fra Joy Mogensen, formand for KL's Socialudvalg, på Socialpolitisk Redegørelse 2018, som blev offentliggjort fredag.

Socialpolitisk Redegørelse er opfølgningen på regeringens 10 mål for social mobilitet, der samlet set tager sigte på, at flere skal være en del af arbejdsfællesskabet, og færre skal være socialt udsatte.

Kommuner dokumenterer socialindsatser

Hele grundlaget for Socialpolitisk Redegørelse er adgangen til valide data, og når Socialpolitisk Redegørelse nu kan præsentere vigtig ny viden om socialpolitikken i Danmark, hænger det i høj grad samen med, at kommunerne de seneste år har gjort en stor indsats for systematisk at dokumentere indsatser på socialområdet:

"Når Børne- og Socialministeren nu kan offentliggøre en videnstung Socialpolitisk Redegørelse, skyldes det i høj grad en stor og målrettet indsats i kommunerne for at genere bedre data på socialområdet. Den indsats bærer nu frugt, og det glæder vi os meget over i kommunerne. Et validt datagrundlag og systematisk dokumentation om effekten af de indsatser, der sættes i værk, er helt essentielt, når vi skal iværksætte og målrette initiativer på socialområdet," siger Joy Mogensen.

Det samlede billede i Socialpolitisk Redegørelse 2018 er, at udviklingen går i den rigtige retning på en række af målene. Eksempelvis er kriminaliteten faldet blandt udsatte unge, og andelen af borgere, der afslutter et forløb for alkoholbehandling med et positivt resultat, er steget.  Det er i høj grad resultatet af en målrettet kommunal indsats.

Flere psykisk sårbare unge

Der er dog også områder, hvor udviklingen går i den forkerte retning, eller er gået i stå. Der kan eksempelvis ikke konstateres nogen forbedring i udsatte børn og unges faglige niveau i skolen. Joy Mogensen finder udviklingen bekymrende og påpeger, at vi som samfund samlet står med en stor udfordring, når stadig flere børn og unge mistrives mentalt:

"Som redegørelsen også påpeger, oplever vi i kommunerne i disse år store udfordringer omkring et stigende antal psykisk sårbare unge. Det er utrolig trist for den enkelte unge og dennes familie, men vi ved også, at psykisk sårbarhed ofte udgør en barriere for uddannelse og senere job, ligesom det øger risikoen for at udvikle sociale problemer. Vi risikerer derfor at få en større gruppe af unge, som aldrig for alvor får fodfæste i livet eller på arbejdsmarkedet. Det skal vi som samfund tage meget alvorligt."