17. december 2018

Kommunernes budgetter rammer plet

Kommunerne har endnu engang leveret budgetter, der overholder de aftalte rammer. Men budgetlægningen viser samtidig, at flere ældre såvel som yngre borgere presser både serviceudgifterne og anlægsinvesteringerne.

De endelige budgetindberetninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet viser, at kommunerne overholder den samlede økonomiske ramme for 2019. Kommunerne lægger således samlet set op til at bruge godt 270 mia. kr. på service og anlæg i 2019, og det er blot 37 mio. kr. – eller 0,014 procent – mindre end den aftalte ramme.

”Kommunerne har endnu engang vist, at vi overholder de aftaler, vi indgår med regeringen. Det har krævet en del knofedt at komme i mål i år, og kommunerne har udvist stor økonomisk ansvarlighed og respekt for fællesskabet. Det vil jeg gerne sige stor tak for,” siger KL’s formand Jacob Bundsgaard.

Kommunerne budgetterer samlet med at bruge 252 mia. kr. på serviceudgifter til eksempelvis dagtilbud, skoler og ældrepleje i 2019 og 18 mia. kr. til nybyggeri og renovering af de kommunale bygninger og anlæg.

Pressede budgetter

Men selvom kommunerne samlet set holder sig inden for rammerne, har budgetlægningen vist, at der fortsat er et voldsomt pres på anlægsinvesteringerne, og at kommunernes behov er større end, hvad budgetterne viser.

”Fremtidsudsigterne er klare: Der kommer 87.000 flere af de ældste ældre frem mod 2025, og i samme periode vokser antallet af de mindste samfundsborgere med mere end 50.000 – det svarer til en helt ny kommune. Det er en udvikling, som mådehold og en mere effektiv drift langt fra kan imødegå,” siger KL-formanden og fortsætter:

”Budgetlægningsprocessen har tydeligt vist, at vi allerede nu mærker presset fra især flere ældre. Vi kan se, at kommunerne har en stigning i udgifterne til service, så det løft, der blev aftalt med regeringen i sommers, udnyttes næsten fuldt ud. Og samtidig er kommunerne nødt til at forberede sig på, at der kommer flere borgere ved at investere i nybyggeri og renovering af eksisterende byggeri.”

Hvordan får vi råd til velfærd i fremtiden?

Jacob Bundsgaard opfordrer Folketingets politikere til for alvor at forholde sig til fremtidens udfordringer med at finansiere velfærden.

”Udfordringen bliver jo ikke mindre i de kommende år. Vi kan ikke bare vende det blinde øje til og forfalde til paroler om, at effektiviseringer og ny teknologi løser det hele for os. Vi skal altid tænke i nye måder at løse opgaverne på. Men der er også behov for en helt grundlæggende diskussion af, hvordan vi får råd til borgernær velfærd i fremtiden.”

De endelige budgettal og fordelingen på de enkelte sektorområder bliver først offentliggjort af Danmarks Statistik til januar.