19. december 2018

KL: God retning i regeringens ungeudspil

Der er mange gode takter i regeringens nye ungeudspil, som blev præsenteret i dag.

Onsdag præsenterede regeringen sit nye ungeudspil, "Mod på livet – vejene til uddannelse og job". Udspillet, som er fjerde spor i Sammenhængsreformen, skal gøre unges vej til uddannelse og job bedre.

I udspillet er der to forskellige spor. Det ene fokuserer på de mange unge, som selv tager en ungdomsuddannelse. Det andet fokuserer på den gruppe af unge i kontanthjælpssystemet, der endnu ikke har taget en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Nyt taxametersystem

Overordnet er der ros fra KL til udspillet. Blandt andet vil regeringen indføre et nyt og mere enkelt taxametersystem på ungdomsuddannelserne, som i højere grad skal baseres på kvalitet frem for aktivitet.

Thomas Gyldal, formand for KL's Børne- og Undervisningsudvalg siger:

"Det nuværende taxametersystem har vokset sig for vildt. Det har været svært at gennemskue for uddannelsesinstitutionerne, ligesom de økonomiske incitamenter heller ikke har haft tilstrækkeligt fokus på kvalitet og samarbejde på tværs af sektorerne. Regeringens visioner for et nyt taxametersystem, som også skal fremme uddannelse i hele landet, ser spændende ud. Jeg vil følge resultaterne af eftersynet nøje, så vi samtidig også sikrer, at ændringerne ikke får utilsigtede konsekvenser i form af fx lukninger af uddannelsesinstitutioner på baggrund af det nye taxametersystem."

Også når det handler om de unge, som ikke tager den direkte vej gennem uddannelsessystemet, er der flere gode tiltag i regeringens udspil.

Mere frihed til individuel indsats

Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg siger:

"Det er virkelig tiltrængt. I KL har vi netop tidligere opfordret til ændringer af uddannelsespålægget. Vi ved, at job kan være vej til uddannelse for nogle unge, og jeg tror, at kommunerne med de nye regler vil få mere frihed til at lave den individuelle indsats, som skaber de gode resultater," siger Thomas Kastrup Larsen.

Dog opfordrer Thomas Kastrup-Larsen til, at regeringen ser udspillet i sammenhæng med den nye forenklede lov om aktiv beskæftigelse, som skal træde i kraft den 1. juli 2019, så der undgås nye knopskydninger i den forenklede lovgivning.