18. december 2018

5 pilotkommuner giver nu borgerne adgang til deres egne data

Den 11. december er 5 pilotkommuner gået i luften med en løsning til at give borgerne adgang til deres egne data. Pilotprojektet er første skridt i retning mod mere åbenhed og ejerskab for borgeren i kontakten til kommunen.

Borgere i Esbjerg, Aarhus, Faaborg-Midtfyn, Favrskov og Vejle kommuner, som fx modtager kontanthjælp, vil nu kunne se et overblik over udvalgte sager og ydelser fra kommunen på borger.dk

På dette område er kommunerne allerede gået foran. Pilotprojektet her var på tegnebrættet før regeringens plan, og jeg er faktisk lidt stolt over, at kommunerne nu er i stand til at yde denne service for borgerne.
Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg

De fem kommuner er nemlig med i pilotprojektet "Borgernes adgang til egne data", hvor de afprøver en løsning, der netop skal vise borgerne de oplysninger, som kommunerne har om dem. Borgeren kan logge ind på borger.dk med NemID og få adgang til at følge med i sager og ydelser fra kommunen på udvalgte områder. Det er kun borgeren selv, der har adgang til oplysningerne. 

Kommunerne har valgt, hvilke områder de vil vise oplysninger fra. Alle de fem kommuner viser sager og ydelser fra beskæftigelsesområdet, men nogen prøver også at vise sociale sager, opkrævningssager og sager fra borgerservice.

Visning af data skal give tryghed og handlerum

”Det er vores ambition med projektet at give borgerne tryghed og handlerum i forhold til den kontakt, de har med deres kommune. Når man har overblik over egne data og kan følge med i sine sager, skulle det gerne fastholde tilliden til, at kommunen belyser ens sag tilstrækkeligt og ordentligt,” siger Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg. 

For blot nogle uger siden kom regeringen med en plan for fremtidig digital service, hvor regeringen bl.a. gerne vil øge borgernes tillid og tryghed ift. til den offentlige sektor gennem tilgængelige overblik over borgernes sager og ydelser. 

"På dette område er kommunerne allerede gået foran. Pilotprojektet her var på tegnebrættet før regeringens plan, og jeg er faktisk lidt stolt over, at kommunerne nu er i stand til at yde denne service for borgerne. Jeg ser frem til at høre om pilotkommunernes erfaringer. Jeg ved også, at mange andre kommuner står klar til lade sig inspirere og til også at komme i gang med på løsningen,” siger Thomas Kastrup-Larsen. 

Pilotprojekt

Pilotprojekt Borgernes adgang til egne data

Det videre arbejde med piloten

I løsningen hentes data fra den fælleskommunale infrastruktur – Støttesystemerne – som kommunerne  i fællesskab har anskaffet med hjælp fra kommunernes it-fællesskab KOMBIT. Kommunerne genbruger således  en infrastruktur, som gør det muligt at vise borgerne, relevante data, der ligger i kommunale it-systemer. Når løsningen står på den infrastruktur, betyder det, at alle landets kommuner kan tilkobles løsningen. Med dette projekt høster kommunerne således yderligere gevinster, at de investeringer i infrastruktur og fælles basis, der over årene er bygget op i KOMBIT.

Pilotprojektet kører som minimum i første kvartal af 2019. Hvor der er  fokus  på løbende at evaluere oplevelsen hos både borgere og kommuner og på at tilpasse løsningen ud fra de erfaringer, der høstes.