KL

Flere nyheder:

11-20 af 1445 resultater
 • Nyhed

  COVID-19: Nyt samarbejde skal modvirke forsyningsproblemer med kritisk medicinsk udstyr

  Danske Regioner, KL og Lægemiddelstyrelsen etablerer et nyt logistikcenter, der skal styrke overblikket over kritisk medicinsk udstyr og værnemidler i kommuner og regioner ifm. COVID-19 og omfordele efter behov.

  Læs mere
 • Pressemeddelelse

  Kommunerne bakker op om regeringens tiltag for at begrænse coronasmitte

  Regeringens nye tiltag bliver en stor udfordring for borgernes hverdag. Kommunerne er klar til at være med til at løfte opgaven, lyder det fra KL’s formand.

  Læs mere
 • Pressemeddelelse

  KL: Der er brug for hastelovgivning på hele det kommunale område

  Lukning af skoler, plejehjem, jobcentrene mv. rammer hårdt i kommunerne, som har brug for ny lovgivning, der sikrer, at ressourcerne kan prioriteres bedst muligt, siger KL’s formand.

  Læs mere
 • Debatindlæg

  Debatindlæg: Grøn omstilling og landfornyelse skal gå hånd i hånd

  Med multifunktionel jordfordeling har vi en historisk chance for at skabe en bæredygtig landfornyelse. Skal det være en succes som landdistriktsudviklingsredskab, er flere elementer helt centrale, skriver KL og Landdistrikternes Fællesråd i et debatindlæg.

  Læs mere
 • Nyhed

  Coronavirus: Spred vigtigt budskab og beskyt ældre og svage

  Hjælp med at dele et meget vigtigt budskab om coronavirus til danske borgere: Undgå fysisk kontakt med ældre og svage borgere, hvis du er det mindste sløj. Det er afgørende, at vi sammen beskytter dem, der er i særlig risiko for at blive alvorligt syge af virussen.

  Læs mere
 • Nyhed

  Ny indkøbsstrategi skal skabe mulighed for økonomisk råderum og grøn omstilling

  KL’s indkøbsstrategi for de kommende fire år skal sikre mest mulig velfærd for pengene og understøtte kommunernes muligheder for at indfri de grønne ambitioner.

  Læs mere
 • Pressemeddelelse

  KL vil sikre, at grønt fokus i ny erhvervsfremmestrategi kommer alle virksomheder til gode

  Erhvervsministeren og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har præsenteret den nye nationale erhvervsfremmestrategi og en aftale om at styrke de tværkommunale erhvervshuses strategiske rolle i erhvervsfremmesystemet. Begge har fokus på grøn omstilling og et sammenhængende Danmark.

  Læs mere
 • Pressemeddelelse

  KL aflyser Kommunalpolitisk Topmøde 2020

  For at inddæmme smitterisikoen ved coronavirus opfordrer sundhedsmyndighederne alle til at udskyde eller aflyse arrangementer med mere end 1000 deltagere. Det får også betydning for en række af KL’s arrangementer, bl.a. Kommunalpolitisk Topmøde, som aflyses.

  Læs mere
 • Pressemeddelelse

  Mindre bøvl og mere mening for medarbejdere og borgere i kommunerne

  Ny kampagne sætter fokus på, hvordan medarbejdere og ledere sammen kan fjerne bøvl og skabe mere mening i hverdagen – til gavn for både medarbejdere og borgere. Metoden til det hedder Samskabt styring og er udviklet i samarbejde mellem kommunerne, KL og de faglige organisationer i Forhandlingsfælleskabet.

  Læs mere
 • Nyhed

  Ærgerligt fokus på proceskrav i Beskæftigelsesministeriets jobcenterindblik

  Selvom en kommune leverer gode resultater, risikerer den at blive udpeget som ”opmærksomhedskommune” i Beskæftigelsesministeriets jobcentermåling, hvis det halter med proceskravene. Det er en ommer, lyder det fra KL.

  Læs mere