Gå til hovedindhold
Børn og unge
Uddannelse

Uddannelses- og erhvervsvejledning (EUK)

Enhed for uddannelses- og erhvervsvejledning i kommunerne (EUK) skal understøtte kommunernes arbejde med at bringe unge i position til uddannelse og arbejde samt understøtte og dokumentere udviklingen af den professionelle uddannelses- og erhvervsvejlednings virkefelt.

Indhold

  Det primære formål med Enhed for uddannelses- og erhvervsvejledning i Kommunerne (EUK), er at understøtte kommunernes arbejde med at bringe unge i position til uddannelse og arbejde, samt at understøtte og dokumentere udviklingen af den professionelle uddannelses- og erhvervsvejlednings virkefelt.

  Det skal ske ved at udvikle det eksisterende faglige digitale netværk (EUK+) for alle landets uddannelses- og erhvervsvejledere og ledere i den kommunale ungeindsats. Netværket sikrer videndeling og erfaringsudveksling på tværs af kommunernes uddannelses- og erhvervsvejledning.

  Det sekundære formål er at arbejde for den faglige udvikling af den professionelle uddannelses- og erhvervsvejledning i et kommunalt, regionalt, nationalt og internationalt regi.

  EUK leder og driver en række projekter og programmer. Formålet med den samlede program- og projektportefølje er dels at understøtte lokal vejledningsfaglig praksis og metodeudvikling, dels at styrke det tværgående samarbejde med øvrige ungeaktører. Vi tilstræber synergi af ressourcer, viden og resultater. Alle resultater og evt. produkter løftes generisk og stilles frit til rådighed.

  EUK er en selvstændig netværksbaseret enhed, som er organisatorisk forankret i KLs kontor for Børn, Unge og Folkeskole.

  EUKs opgaveportefølje

  • At igangsætte og facilitere fælles udviklingsarbejder, koordinere netværk og arbejde for, at den nyeste forskning og metodeudvikling er tilgængelig for kommunerne – alle tre dele via den digital platform (EUK+), som EUK også drifter
  • At yde faglig og udviklingsmæssig understøttelse til kommunernes professionelle uddannelses- og erhvervsvejledning
  • At bidrage til KLs policyarbejde, herunder høringssvar og udviklings- og lovgivningsarbejde med forskellige ministerier
  • At udbyde målrettede træningskurser, videnscafeer og arrangere relevante konferencer sammen med KL
  • At tage initiativ til og facilitere samarbejde og interessevaretagelse med andre enheder
  • At tage initiativ til konkrete samarbejder med relevante aktører f.eks. vedrørende erhvervspraktik i forsvaret, politiet og på sygehusene, DM i Skills, brancheorganisationer mv.
  • At samarbejde med beslægtede organisationer i ind- og udland om udviklingen af den professionelle uddannelses- og erhvervsvejledning i et nationalt og internationalt perspektiv
  • At arbejde for sammenhæng til andre fagområder i den sammenhængende kommunale ungeindsats (KUI)

  EUK udbyder løbende målrettede træningskurser, vidensdage, webinarer og andre arrangementer, der har til formål at understøtte vejledningsfagligheden.

  Kommende arrangementer

  Webinarer om Vejledning i sammenhæng ( Se optagelserne af webinarene ) 
  Enhed for Uddannelses- og erhvervsvejledning i Kommunerne (EUK) afholder to webinarer om sammenhængende vejlednings- og undervisningsforløb i grundskolen målrettet hhv. ledere og praktikere.

  I sammenhængende vejlednings- og undervisningsforløb i grundskolen integreres autentiske læringsaktiviteter, som fx brobygning, erhvervspraktik i de øvrige undervisningsaktiviteter i et tværfagligt samarbejde mellem grundskole og vejledning. Undervejs inddrages forældre.

  Resultaterne er blandet andet, at elever får udvidet deres mulighedshorisont ift. uddannelse og job, et mere positivt syn på erhvervsuddannelser og en øget tiltro til optimisme til tiden efter grundskolen

  Webinar for ledere den 12. maj 2023 kl 10:00 - 11:00
  ( Se optagelsen af webinaret nedenfor, spring de første 15 minutter over ) 

  Webinar for praktikere den 25. maj.

  Hvad er EUK+? 

  EUK+ er et fælles internt forum for alle uddannelses-og erhvervsvejledere i de kommunale ungeindsatser og er KL’s direkte forbindelse ud til vejledningen I KUI.

  På EUK+ kan du:

  • Læse om kommende konferencer, workshops og kurser
  • Få opdaterede nyheder på ungdoms- og uddannelsesområdet
  • Finde ledige jobs
  • Finde en oversigt over kommunernes vejledningsenhed/-indsatser
  • Sparre og dele viden med dine kollegaer 
  • Du kan også skrive, kommentere og chatte med andre uddannelses- og erhvervsvejledere i KUI.

  Sådan får du adgang.

  Hvis du er ansat som vejleder eller har en faglig rolle inden for uddannelses- og erhvervsvejledningen i KUI, har du mulighed for at få adgang. Det får du ved at oplyse dit fulde navn, mailadresse og din organisation til EUK (Din organisation skal være en kommune).

  Bed om adgang til EUK+

  Sidst opdateret: 4. december 2023

  Kontakt

  Programleder

  Ursula Dybmose

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3826

  Email: udy@kl.dk

  Konsulent

  Søren Nørup

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3915

  Email: srup@kl.dk

  Konsulent

  Claire Stevens-Lekfeldt

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3929

  Email: clsl@kl.dk