Gå til hovedindhold
Blanketter

KL's Blanketnetværk

KL’s blanketnetværk er måske noget for dig, hvis du arbejder med tilrettelæggelse af den administrative praksis i kommunerne.

Indhold

  KL’s Blanketnetværk

  KL’s blanketnetværk er måske noget for dig, hvis du arbejder med tilrettelæggelse af den administrative praksis i kommunerne, herunder:

  • administration og implementering af blanketter
  • optimering af ansøgningsprocesser, herunder lovlig og sikker drift
  • implementering af selvbetjeningsløsninger i kommunen

  Deltagelse i netværksmøderne vil give aktuel viden om blanketter i relation til selvbetjeningsløsninger, proces- og produktoptimering, indberetningsløsninger, samspil mellem selvbetjenings- og fagsystemer og struktureret datafangst. Det vil også give dig mulighed for at give input til KL’s arbejde med blanketter.

  Som medlem af blanketnetværket får du:

  • Mulighed for at påvirke beslutninger og processer i relation til udvikling af blanketterne
  • Vidensdeling, sparring og netværk
  • Viden om best practice
  • Adgang til at udvikle vejledninger til konkrete blanketter (forretningsregler) i samarbejde med KL og de øvrige medlemmer af netværket

  KL’s Blanketnetværk er et sted, hvor du kan møde kolleger fra andre kommuner og få sparring og inspiration i et fortroligt rum.

  Mødeform

  Netværket mødes i alt fire gange i 2024: To fysiske heldagsmøder og to kortere virtuelle netværksmøder. Netværksmøderne vil rumme oplæg, diskussioner, erfaringsudveksling og workshops, bl.a.:

  • drøftelser af hvorvidt blanketterne understøtter administrativ praksis i kommunerne
  • drøftelser af juridiske forhold vedrørende digitalisering af blanketterne, eksempelvis:
   • afgørelsesbegrebet kontra faktisk forvaltningsvirksomhed
   • brugen af samtykke
   • partsrepræsentation (fuldmagter)
   • journalisering
   • aktindsigt
   • samspil mellem it-systemer, herunder håndtering af data

  Begge mødeformer vil tage afsæt i deltagernes egne spørgsmål, udfordringer og erfaringer – så du er som medlem med til at sætte dagsordenen på møderne.

  På de virtuelle netværksmøder er man som medlem af netværket velkommen til at invitere relevante kolleger med, hvis temaet for mødet lægger op til det. Da KL lægger vægt på, at netværkets møder er et fortroligt rum, vil de virtuelle møder vil ikke blive optaget.

  Den virtuelle platform er Microsoft Teams.

  Mødedatoer

  De to heldagsmøder afholdes kl. 9.30 - 15.30 på disse datoer:

  • Tirsdag den 28. februar 2024 i KL-huset i København
  • Tirsdag den 19. november 2024 i Vejle

  De virtuelle netværksmøder varer hver 2,5 timer og afholdes i tidsrummet kl. 9.00 – 11.30 på disse datoer:

  • Onsdag den 15. maj 2024
  • Onsdag den 4. september 2024

  Medlemskab

  Medlemskab af netværket gælder i 2024 og gælder en enkelt deltager. Det er dog ikke knyttet til en navngiven medarbejder, så flere kolleger kan sagtens skiftes til at deltage på møderne. Men hvis to medarbejdere fra samme kommune begge ønsker at være med i netværket, vil det kræve to tilmeldinger.

  Målgruppe

  Kommunalt ansatte, som beskæftiger sig med sagsområder, hvor KL’s blanketter er relevante. Det kan eksempelvis være systemansvarlige, procesejere, superbrugere, jurister eller fagkoordinatorer.

  Pris for deltagelse

  Kr. 3.495,- ekskl. moms

  Tilmeldingsfrist og spørgsmål

  Tilmeldingsfristen er 1. februar 2024. Du kan tilmelde dig netværket her.

  Har du spørgsmål eller bemærkninger til det faglige indhold i netværket, er du velkommen til at kontakte Jim Foli, KL på jifo@kl.dk.

  Har du spørgsmål eller bemærkninger til det praktiske vedr. netværket og mødeafholdelsen, fx tilmelding og fakturering, er du velkommen til at kontakte Joachim Eriksson, KL på joe@kl.dk eller tlf. 3370 3578.    

  IT-Arkitektur & Standarder

  Jim Foli

  Specialkonsulent/Blanketredaktør

  Telefon: +45 3370 3437

  Email: jifo@kl.dk

  IT-Arkitektur & Standarder

  Joachim Eriksson

  Informationsarkitekt

  Telefon: +45 3370 3578

  Email: joe@kl.dk

  Sidst opdateret: 23. november 2023

  Links