Gå til hovedindhold
Integration

Overgivelse fra asylcenter

En digital overlevering af oplysninger skal understøtte systematisk indsamling og overgivelse af information om den enkelte flygtning fra asyloperatør til kommune.

Indhold

  Der har i forbindelse med to- og trepartsforhandlingerne været enighed om at styrke en tidlig og effektiv integrationsindsats. Derfor skal der i asylfasen ske en bedre og mere ensartet screening af flygtninges formelle og uformelle kompetencer, ligesom overgivelsen af præcis og tidssvarende information fra asylfasen til kommunen skal forbedres.

  Fra december 2017 kan kommunerne hente oplysninger fra asylfasen om nye flygtninge via en digital løsning. Kommunerne har adgang til løsningen via det IT-system som benyttes i jobcentret. Hvis der er ikke findes tilgængelige oplysninger opfordres kommunerne til at kontakte asyloperatørerne. Den integrationsansvarlige forvaltning har ansvar for at fordele oplysninger til relevante dele af kommunen.

  Se vejledninger til både kommune og asyloperatør nedenfor samt eksempel på overgivelsesskema nedenfor.

  Det nye undervisningsmateriale 'Tjek DK' ligger nu til brug for undervisning af flygtninge i overgangsfasen på nyidanmark.dk.

  Målgruppen for 'Tjek DK'

  Undervisningsmaterialet 'Tjek DK' er en standardpakke med undervisningsmateriale, der henvender sig til flygtninge der er meddelt asyl, men som fortsat opholder sig på et asylcenter og dermed befinder sig i overgangsfasen mellem asylcenteret og kommunen.

  Undervisningsmaterialets indhold

  Undervisningsmaterialet 'Tjek DK' omfatter materiale til et undervisningsforløb på fire uger i kultur- og samfundsfag samt turbodansk.

  Materialet målrettet kursisterne består af ”pixibøger” under emnerne ”Pligt og rettigheder”, ”Bolig”, ”Arbejde” og ”Kultur og omgangsformer”. Disse emner går igen i materialet både til kultur- og samfundsfag og til turbodansk. Der er også et Lær dansk materiale.

  Materialet til underviseren består af et kompendium, der følger pixibøgerne, samt et kompendium, der følger Lær dansk materialet til kursister.

  Du finder undervisningsmaterialet på nyidanmark.dk her.

  Udviklingen af undervisningsmaterialet

  Konceptet for undervisningsmaterialet er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Udlændinge- og Integrationsministeriet (formandskab), Røde Kors, Hanstholm Asylcenter, Jammerbugt Asylafdeling, KL, Næstved Kommune, Næstved Sprog- og Integrationscenter, SIRI og Udlændingestyrelsen på baggrund af to-partsaftalen i 2016.

  Sidst opdateret: 31. oktober 2023

  Links

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Sara Glahder Lindberg

  Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

  Telefon: +45 3370 3149

  Email: sgl@kl.dk