Gå til hovedindhold

Regler for S3-kursister

Blanketten for henvisning til danskuddannelse, IN722, er blevet opdateret, efter flere kommuner har udtrykt ønske om en tydeliggørelse af hvem i S3-kategorien, der er omfattet af reglerne om depositum og klippekort. Klippekortet er dog blevet afskaffet pr. 1. juli 2022.

Indhold

  Flere kommuner har udtrykt ønske om en tydeliggørelse af hvem i den såkaldte S3 kategori, der er omfattet af reglerne om depositum og klippekort.

  S3 kategorien dækker over alle de kursister, som er henvist til danskuddannelse direkte efter danskuddannelsesloven. Kursisterne er imidlertid henvist efter forskellige bestemmelser i danskuddannelsesloven, og er dermed også underlagt forskellige regler.

  Nogle af kursisterne i S3 kategorien betragtes som s-kursister. Det betyder, at de skal betale depositum.

  For at gøre det helt klart hvilke forskellige grupper, S3 kategorien indeholder, og hvilke regler der gælder for grupperne hver især, er blanketten for henvisning til danskuddannelse, IN722, blevet opdateret.

  Nedenfor fremgår til orientering teksten fra vejledningen på blankettens bagside, hvor alle undergrupper til S3 kategorien er oplistet samt hvilke regler, der gælder.

  Kategorien omfatter følgende grupper, som ikke er omfattet af reglerne om depositum:

  • Unge under 18 år, jf. danskuddannelseslovens §§ 2, stk. 2, som ikke er henvist til danskuddannelse efter integrationsloven eller i henhold til tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
  • I-Kursister, som modtager tilbud om danskuddannelse i medfør af danskuddannelseslovens § 2e, stk. 2 (mulighed for forlængelse).
  • S-Kursister, som modtager tilbud om danskuddannelse i medfør af danskuddannelseslovens § 2f, stk. 2 (mulighed for forlængelse).
  • I-kursister, som modtager tilbud om danskuddannelse i medfør af danskuddannelseslovens § 2e, stk. 3 (krav på forlængelse).
  • I-kursister, der har været henvist til danskuddannelse efter I1 kategorien, men som er flyttet til en kommune, der ikke har overtaget integrationsansvaret, jf. integrationslovens § 18, stk. 2.

  Kategorien omfatter derudover følgende grupper, som er omfattet af reglerne om depositum:

  • Danske statsborgere, jf. danskuddannelseslovens §§ 2, stk. 3, som ikke er henvist til danskuddannelse i henhold til tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
  • S-kursister, som modtager tilbud om danskuddannelse i medfør af danskuddannelseslovens § 2f, stk. 3 (krav på forlængelse).
  Sidst opdateret: 31. oktober 2023

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Jasper Voigt Møllebro

  Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

  Telefon: +45 3370 3484

  Email: javm@kl.dk