Gå til hovedindhold
Integration
Beskæftigelse

Beskæftigelsesrettet integrationsindsats

Beskæftigelse er et nøgleredskab til at sikre en vellykket integration. Derfor skal alle udlændinge mødes med en forventning om, at de skal i beskæftigelse.

Indhold

  Kommunen møder alle flygtninge og familiesammenførte som jobparate fra første dag, og alle skal som udgangspunkt tilbydes et virksomhedsrettet forløb. Kommunerne skal sigte efter at igangsætte en virksomhedsrettet indsats inden for 2 uger og senest en måned efter overtagelse af integrationsansvaret.

  Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er et ordinært ansættelsesforhold mellem en virksomhed og en flygtning eller en familiesammenført til en flygtning, som skal styrke flygtninge og familiesammenførtes tilknytning til arbejdsmarkedet. Ordningen skal ses som et supplement til de beskæftigelsesrettede tilbudsmuligheder, som jobcentrene i forvejen anvender i form af virksomhedspraktik og løntilskud. IGU var et helt centralt element i trepartsforhandlingerne om arbejdsmarkedsintegration, som regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i marts 2016. I december 2020 blev regeringen og arbejdsmarkedets parter enige om at udvide og forbedre igu-ordningen. Ændringerne forventes at træde i kraft den 1. maj 2021. I andet halvår af 2021 vil regeringen indkalde parterne til drøftelser om en forlængelse af ordningen, inden den udløber i juni 2022.

  Læs mere om integrationsuddannelsen

  Integrationsindsatsen har et entydigt fokus på job og virksomhedsrettet indsats. Et program under integrationsloven varer som udgangspunkt i 1 år, men kan forlænges i op til 5 år, hvis flygtningen ikke kommer i job eller uddannelse. Det er ambitionen, at den enkelte skal deltage i integrationsindsatsen på fuld tid.

  Sidst opdateret: 31. oktober 2023

  Links

  Kontakt

  Konsulent

  Dorthe Lehm Jensen

  Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

  Telefon: +45 3370 3543

  Email: dlj@kl.dk