Arrangementer

Godt spottet! - Temadag om tidlig opsporing af type 2-diabetes

Temadage:
Godt spottet! - Temadag om tidlig opsporing af type 2-diabetes

Dato

Sted

KL
Weidekampsgade 10, 2300 København S
19. november 2019 i Middelfart, Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart
Pris 0 kr.
eksl. moms pr. deltager
25. november 2019 i Aarhus, Comwell Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C
Pris 0 kr.
eksl. moms pr. deltager
11. december 2019 i Sorø, Comwell Sorø, Abildvej 100, 4180 Sorø
Pris 0 kr.
eksl. moms pr. deltager
16. december 2019 i København, KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S
Pris 0 kr.
eksl. moms pr. deltager
18. december 2019 i Aalborg, Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2, 9000 Aalborg
Pris 0 kr.
eksl. moms pr. deltager
Se mere om arrangementet 27 pladser tilbage

Temadage

Baggrund

Sundhedsstyrelsen inviterer til temadage om den informationsindsats, som er udviklet med afsæt i Initiativ 2 i Sundheds- og Ældreministeriets Diabeteshandlingsplan.

 

Informationsindsatsen har til formål at opspore flere borgere, som har, eller er i høj risiko for at udvikle, type 2-diabetes. Informationsindsatsen er målrettet medarbejdere, som er i kontakt med borgere i distrikts- og social og i hjemmesygeplejen og hjemmeplejen.

 

Indsatsen skal bidrage til at mindske den sociale ulighed i sundhed, herunder uligheden i forekomst af type 2-diabetes, udvikling af senkomplikationer og tidlig død.

 

Formål

Temadagenes formål er at bidrage til at udbrede kendskabet til informationsindsatsen, herunder risikofaktorer og symptomer ved type 2-diabetes hos målgruppen. Samtidig vil temadagene understøtte ledere og medarbejdere i at implementere kampagnens budskaber og materialer i den daglige praksis.

 

Indhold

På temadagene vil der bl.a. være:

 • Fagligt oplæg med afsæt i det udarbejdede materiale om risikofaktorer og symptomer ved type 2-diabetes samt fælles drøftelse af, hvilke borgere der er i høj risiko for at udvikle eller have type 2-diabetes, og hvordan vi bedst kan styrke opsporingen v/ oplægsholder følger 
 • Præsentation af informationsindsatsen og værktøjskassen - inkl. et hands-on-redskabsbord hvor deltagerne kan komme tættere på materialerne v/ Primetime A/S

 • Oplæg og gruppedrøftelser der skal understøtte implementering af kampagnens budskaber bedst muligt i den lokale praksis v/ Center for Forebyggelse i praksis, KL

 • Tilbud til de deltagende kommuner om implementeringsrådgivning i den enkelte kommune i forløbet efter temadagene v/ Center for Forebyggelse i praksis, KL

Målgruppe

Informationsindsatsen og dermed temadagene er målrettet personale i kontakt med borgere i høj risiko for at have type 2-diabetes i:

 • Distriktspsykiatrien
 • Socialpsykiatrien
 • Hjemmesygeplejen
 • Hjemmeplejen

Opdelt på faggrupper henvender temadagene sig til følgende:

 • Socialpædagoger
 • SOSU-hjælpere og -assistenter
 • Socialrådgivere
 • Sygeplejersker i socialpsykiatrien og distriktspsykiatrien
 • Hjemmesygeplejersker
 • Øvrige medarbejdere i socialpsykiatrien og distriktspsykiatrien

Tid, sted og tilmelding

Temadagene afholdes fem gange fra kl. 9.00 - 14.30:

 

 • Den 19. november 2019 i Middelfart, Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart
 • Den 25. november 2019 i Aarhus, Comwell Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C

 • Den 11. december 2019 i Sorø, Comwell Sorø, Abildvej 100, 4180 Sorø

 • Den 16. december 2019 i København, KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S.

 • Den 18. december 2019 i Aalborg, Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2, 9000 Aalborg

Arrangementet er gratis. Pladser tildeles efter 'først til mølle'-princippet, og der er plads til 50 deltagere på hver af dagene.

Yderligere information og det endelige program tilsendes ca. 14 dage før afholdelse af arrangementet.

 

Kontakt

pepl@kl.dk