Arrangementer

Informationsmøde om Fælles Sprog III på kronikerområdet (§119)

Temadage:
Informationsmøde om Fælles Sprog III på kronikerområdet (§119)

Dato

Sted

KL
Weidekampsgade 10, 2300 København S
26. november 2019 i København, DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København
Pris 0 kr.
eksl. moms pr. deltager
28. november 2019 i Kolding, Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding
Pris 0 kr.
eksl. moms pr. deltager
4. december 2019 i Aalborg, Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2, 9000 Aalborg
Pris 0 kr.
eksl. moms pr. deltager
Se mere om arrangementet 38 pladser tilbage

Temadage

Siden 2018 har KL har sammen med en kommunal arbejdsgruppe arbejdet på at skabe forudsætningerne for et fælleskommunalt datagrundlag for forebyggelsestilbud målrettet borgere med kronisk sygdom.


Ved at ensarte dele af dokumentationen på området skabes der et styrket grundlag for sammenlignelige kommunale data, som lokalt og fælleskommunalt kan anvendes ind i planlægningen, kvalitetsudviklingen og styringen af området.


Derudover vil den ensartede dokumentation bidrage til bedre kommunikation via de kommunale omsorgsjournaler, hvor forskellige faggrupper og funktioner kan indhente, genbruge og dele dokumentation om borgeren.


Klassifikationerne, som muliggør en ensartede dokumentation, stilles til rådighed for kommuner og IT-leverandører pr. 1. januar 2020.

 

Formål

For at skabe viden og opmærksomhed omkring de nye klassifikationer målrettet §119 og dermed kunne understøtte implementeringen af disse, afholder KL informationsmøder tre forskellige steder i landet.

 

Indhold

På informationsmøderne vil vi bla. sætte fokus på:

  • Udviklingen af klassificerede datakilder til §119
  • Hvilke muligheder giver det i fremtiden?
  • Implementeringsunderstøttelse 

Målgruppe
Ledere og medarbejdere inden for sundhedsfremme og forebyggelse, som arbejder med data og udvikling af kommunens forebyggelsestilbud målrettet borgere med kronisk sygdom (§119).

 

Tid, sted og tilmelding

Informationsmødet afholdes tre gange fra kl. 10.00 - 15.00:

  • Den 26. november 2019 i København, DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København 
  • Den 28. november 2019 i Kolding, Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding
  • Den 4. december 2019 i Aalborg, Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2, 9000 Aalborg

 Arrangementet er gratis. Pladser tildeles efter "først til mølle"-princippet, og der er plads til 70 deltagere på hver af dagene.

Yderligere information og det endelige program tilsendes ca. 14 dage før afholdelse af arrangementet.

Kontakt

ebu@kl.dk