Arrangementer

Kommunernes Netværk for Bæredygtig Turisme

Kommunernes Netværk for Bæredygtig Turisme er et forum for dialog, vidensdeling og inspiration for kommunale medarbejdere.

Møder og netværk:
Kommunernes Netværk for Bæredygtig Turisme

Dato

Sted

Forskellige lokationer
,
Tilmelding til netværk
Pris 6100 kr.
eksl. moms pr. deltager
Tilmeld 17 pladser tilbage

Møder og netværk

Kommunernes netværk for bæredygtig turisme er et forum for dialog, vidensdeling og inspiration for kommunale medarbejdere, der til dagligt arbejder med turismeudvikling.

Der er en stigende opmærksomhed omkring bæredygtig turisme fra både turister, turisme-erhvervene og destinationsselskaber og bæredygtighedsparametre indarbejdes i flere og flere strategier og markedsføringsinitiativer. Bæredygtighedsbegrebet favner bredt, også på turismeområdet, og dækker over både miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed. Derudover er der under FN’s Verdensmål et selvstændigt delmål om bæredygtig turisme. 

 

Fra et kommunalt perspektiv handler bæredygtig turisme i særdeleshed om, at sætte stedbundne potentialer i spil og sikre, at turismen har en positiv effekt for lokalsamfundet, så den skaber både social og økonomisk værdi for borgere, virksomheder og områdets udvikling.

 

Hvem er netværket tiltænkt?

Netværket henvender sig til kommunale medarbejdere og chefer, der arbejder med at binde turismen og destinationsudviklingen sammen med den kommunale forvaltning, erhvervs- og/eller kulturpolitikken. Det faglige udgangspunkt kan være forskelligt, men fællesnævneren er, at deltagerne er optagede af at sikre en turismeudvikling, der er koblet til kommunens øvrige indsatsområder og udviklingsplaner.

 

Hvordan foregår netværksmøderne?
Netværket mødes 3 gange årligt. Netværksmødet varer hele dagen og veksler mellem eksterne oplæg, oplæg fra netværkets medlemmer, workshopbaserede øvelser og tværgående drøftelser og sparring.
Netværket er en faglig ramme, der skal give deltagerne adgang til at opbygge viden, nye kompetencer og netværk med kollegaer i andre kommuner.

 

Pris for medlemskab

Det koster 6.100 kr. ekskl. moms at være med i netværket. Prisen dækker mødedeltagelse for to medarbejdere på hvert af de tre møder. Det behøver ikke være de samme to medarbejdere, der deltager på alle netværksmøder.

 

I 2020 afholdes møderne tirsdag den 28. januar, torsdag den 23. april, torsdag den 3. september og torsdag den 10. december. Møderne afholdes enten hos deltagere i netværket eller på en faglig relevant lokation.

 

Kontakt

mesk@kl.dk