Arrangementer

Temadag: En styrket indsats for at fremme mental sundhed i seniorlivet

Temadage:
Temadag: En styrket indsats for at fremme mental sundhed i seniorlivet

Dato

Sted

KL
Weidekampsgade 10, 2300 København S
19. august i KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S
Pris 0 kr.
eksl. moms pr. deltager
21. august i DGI huset i Vejle, Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle
Pris 0 kr.
eksl. moms pr. deltager
Se mere om arrangementet -4 pladser tilbage

Temadage

Temadagen sætter fokus på samarbejdet mellem kommune og civilsamfund for at understøtte seniorer i at gøre noget aktivt og meningsfuldt for deres mentale sundhed

 

Kort uddybning

Mange seniorer lever et aktivt og godt liv, mens andre påvirkes negativt af store forandringer og overgange i livet (fx overgange til pensionisttilværelse, tab af en ægtefælle eller alvorlig sygdom). Hvilken rolle har kommunen i forhold til at skabe rammer for et sundt og aktivt seniorliv? Hvordan understøtter vi trivsel og mental sundhed hos dem, der har brug for det?

Formålet med temadagen er, bl.a. med afsæt i partnerskabet ABC for mental sundhed, at drøfte potentialer og erfaringer med brobygning mellem civilsamfund og kommuner for at fremme at alle ældre - uanset udgangspunkt - har mulighed for at deltage i fællesskaber og gøre noget aktivt for deres mentale sundhed.

 

Temadagen veksler mellem faglige oplæg, erfaringsudveksling og fælles drøftelse:

 

Indhold i dagen

  • Hvor er udfordringerne, og hvem er de centrale aktører?
  • Forskellige perspektiver på, hvordan civilsamfund og kommunerne sammen kan skabe rammer for et sundt og aktivt ældreliv v. Ældresagen, FRISE, Røde Kors og DGI og ABC kommuner
  • Potentialer i partnerskabet ABC for mental sundhed og erfaringsudveksling om, hvordan vi sammen skaber rammerne, så flere ældre engagerer sig i fællesskaber og foreningsliv?
  • Fælles drøftelse af hvordan vi sammen kan understøtte, at ældre lever et sundt og aktivt seniorliv?

 

Målgruppe

Ledere og planlæggere fra kommuner, der arbejder med at fremme seniorers mentale sundhed og brobygge til civilsamfundet, fx kommunens ældre- sundhed-, kultur og fritids- og frivllighedsområde samt ABC-koordinatorer og partnere i projektet ABC for mental sundhed.

 

Tid, sted og tilmelding

Temadagen bliver holdt to gange fra klokken 10-15, med mulighed for morgenmad fra kl. 9:30 Tilmelding senest to uger før afholdelse. Der er mulighed for tilmelding til temadagen her.

  • Den 19. august i KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S
  • Den 21. august i DGI huset i Vejle, Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle

Det er gratis at deltage, og der tildeles plader efter 'først til mølle princippet'. Der er plads til 30 deltagere på hver af temadagene. Program og deltagerliste sendes ud til deltagerne senest en uge før.

Kontakt

jbsj@kl.dk