Arrangementer

Temadag: Samarbejde med civilsamfund - forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom

Temadage:
Temadag: Samarbejde med civilsamfund - forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom

Dato

Sted

KL
Weidekampsgade 10, 2300 København S
25. september 2019 i Kolding, Kolding Uddannelsescenter, Ågade 27, 6000 Kolding
Pris 0 kr.
eksl. moms pr. deltager
2. oktober 2019 i København, DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V.
Pris 0 kr.
eksl. moms pr. deltager
13. november 2019 i København, DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V.
Pris 0 kr.
eksl. moms pr. deltager
Se mere om arrangementet 498 pladser tilbage

Temadage

Temadagen sætter fokus på, hvordan kommunen kan styrke samarbejdet med civilsamfundet for at støtte borgere med kronisk sygdom i at fastholde sunde vaner efter kommunens forebyggelsestilbud.

 

Mange borgere med kronisk sygdom har svært ved at fastholde sunde vaner efter endt forløb i kommunens sundhedscenter. For at støtte borgerne til en aktiv livsstil i fællesskab med andre, samarbejder en række kommuner derfor med foreninger og andre, der har aktiviteter, som matcher borgerens behov og interesser. Hvordan der samarbejdes og med hvem – idrætsforeninger, patientforeninger, Ældresagen og andre - er forskelligt alt efter, hvilke aktører der er tilstede i den enkelte kommune, og hvordan forebyggelsestilbuddet er organiseret. Temadagen skaber rum for, at disse erfaringer kan deles på tværs af kommuner.

  

Formål

Formålet med temadagen er at drøfte, hvordan samarbejdet med civilsamfundet styrkes for at borgere med kronisk sygdom fastholder sunde vaner efter deltagelse i et kommunalt forebyggelsestilbud.

 

Indhold

På temadagen skal de deltagende kommuner drøfte:

  • Hvilke erfaringer har kommunerne med at samarbejde med civilsamfundet? Hvem samarbejdes med? Og om hvad?
  • Hvad skal der til for at styrke samarbejdet mellem kommunen og civilsamfund? Hvilke incitamenter har kommunen og civilsamfundet for at samarbejde, og hvor kan der være udfordringer eller manglende forståelse for hinandens vilkår?
  • Hvordan støtter kommunen og civilsamfundet bedst borgeren med at få overblik over mulighederne og kontakt til det relevante tilbud eller fællesskab?
  • Hvilke potentialer og udfordringer er der ved at anvende naturen i forbindelse med forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom?

På temadagen vil Christina Bjørk Petersen fra Friluftsrådet præsentere viden om, hvordan naturen kan påvirke borgernes sundhed. Hun vil bl.a. dele erfaringer fra deres samarbejde med 10 kommuner om, hvordan brug af naturen i forebyggelsestilbud kan støtte borgerne i at fastholde aktive vaner.

 

Målgruppe

Temadagen er målrettet ledere og planlæggere af forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom samt frivillighedskoordinatorer, idræts- og motionskonsulenter m.fl. i kommunen. Deltagerne er også velkomne til at invitere repræsentanter fra det lokale foreningsliv med på temadagen.

 

Tid, sted og tilmelding

Vi afholder temadagen to gange to steder i landet kl. 10-15 med morgenmad fra kl. 9.30:

 • Kolding den 25.9. 2019 i Kolding Uddannelsescenter Ågade 27, 6000 Kolding. 
 • København den 2.10.2019 i DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V. 
 • København den 13.11 2019 i DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V

Deltagelse i dagen er gratis efter `først til mølle princippet` med plads til 35 deltagere.
Du kan tilmelde dig her.

Tilmeldingsfristen er 14 dage før afholdelse. Program og deltagerliste sendes ud en uge før.

 

Kontakt

jbsj@kl.dk