Arrangementer

Kommunalt nøgletalssamarbejde på ejendomsområdet

Møder og netværk:
Kommunalt nøgletalssamarbejde på ejendomsområdet

Dato

Sted

KL
-, - -
Kommunal kontaktperson
Pris 19500 kr.
eksl. moms pr. deltager
Se mere om arrangementet 68 pladser tilbage

Møder og netværk

KL ønsker at understøtte kommunernes muligheder for at udvikle den kommunale ejendomsadministration, så de kommunale ejendomme i højere grad kan blive et strategisk aktiv for kommunerne.

 

Med en stor deltagelse fra kommunerne har KL i foråret 2018 afsluttet en analyse af, hvordan data kan understøtte det strategiske arbejde med kommunernes ejendomme. 66 kommuner deltog i spørgeskemaundersøgelsen og 55 personer fra 35 kommuner deltog i de efterfølgende workshops.

 

Konklusionen var, i korte træk, at der er behov for at udvikle fælles kommunale datamodeller for ejendomsdata, som kan gøre kommunerne i stand til at analysere og benchmarke de kommunale ejendomme internt i kommunerne og på tværs af kommunegrænserne.

 

På baggrund af denne analyse har KL’s bestyrelse besluttet at etablere kommunernes nøgletalssamarbejde på ejendomsområdet.

 

Det er målet at nøgletalssamarbejdet, gennem datamodeller udviklet i fællesskab, kan etablere et fælles udgangspunkt, der kan sætte alle kommuner i stand til at indsamle og analysere relevante og valide data om de kommunale ejendomme.

 

De kommunale nøgletal skal udarbejdes i et gensidigt forpligtende fællesskab mellem KL og kommunerne. Nøgletalssamarbejdet er blevet afprøvet i samarbejde med 14 kommuner i et pilotprojekt i efteråret 2018, og alle kommunerne inviteres nu til at deltage i fortsættelsen af dette samarbejde.

 

For at bringe nøgletalssamarbejdet i mål, har KL indgået en aftale med tidligere ejendomschef og formand for KTC’s ejendomsfaggruppe John Larsen. John vil sikre at resultaterne fra samarbejdet får en sikker kommunal relevans og forankring, og at de deltagende kommuner vil få en operativ platform for den fremtidige ejendomsdrift.

 

Deltagelse i hele projektforløbet koster 19.500kr ex. moms pr kommune.

 

 

Tidsplan

 

Arbejdsgruppemøder med fokus på definitionsafklaring af nøgeltal. Der tages forbehold for ændringer og tilføjelser, da projektet er en meget åben proces.

 

20. maj 2019 Administrationsbygninger

 

17. juni 2019 Skole- og daginstitutioner

 

29. august 2019 Kultur og fritid

 

26. september 2019 Vedligehold

 

24. oktober 2019 generelle nøgletal (driftsomkostninger)

 

 

Vil du vide mere?

For yderligere information om projektet er du velkommen til at kontakte John Larsen på enten tlf  40509909 eller mail JOLA@KL.DK

For spørgsmål vedrørende praktiske oplysninger er du velkommen til at kontakte student Liva Westergaard: LIWE@kl.dk

Kontakt

liwe@kl.dk