Arrangementer

Kommunernes Arbejdsmiljødag 2019

Formålet med dagen er at styrke netværket og erfaringsudvekslingen på tværs af kommuner samtidig med, at deltagerne bliver præsenteret for ny viden og nye vinkler på arbejdsmiljøarbejdet.

Konferencer og messer:
Kommunernes Arbejdsmiljødag 2019

Dato

Sted

Best Western Torvehallerne
Fiskergade 2-8, 7100 Vejle
Tilmeld dig her som medlem af KLs arbejdsmiljønetværk
Pris 1560 kr.
eksl. moms pr. deltager
Tilmeld dig her som øvrig deltager
Pris 1950 kr.
eksl. moms pr. deltager
Se mere om arrangementet 113 pladser tilbage

Konferencer og messer

Kommunernes Arbejdsmiljødag er et tilbagevendende arrangement for kommunale konsulenter og ledere, der virker indenfor arbejdsmiljøområdet. Formålet med dagen er at styrke netværket og erfaringsudvekslingen på tværs af kommuner samtidig med, at deltagerne bliver præsenteret for ny viden og nye vinkler på arbejdsmiljøarbejdet.

 

I 2019 åbner dagen med et oplæg af psykolog Tue Isaksen, der præsenterer os for et biologisk perspektiv på stress. Tue Isaksen argumenter for, at vi som organisation, ledere og medarbejdere skal have fokus på kerneopgaven og på at skabe stærke arbejdsfællesskaber. Han udgav i 2016 debat- og ledelsesbogen Biologisk stress – set gennem samfundsudviklingens øjne.

 

Postdoc Pernille Pedersen vil præsentere sit seneste forskningsprojekt "Ledelse, arbejdsfællesskaber, kerneopgave og stress", hvor perspektivet er moralske konflikter og skam. Hun vil fortælle om dette særlige perspektiv på stress og give eksempler på dialogværktøjer, der er udviklet og testet i samarbejde med flere kommuner bl.a. Skanderborg og Rudersdal. Projektet bygger videre på Pernille Pedersens ph.d. og bog: Slip stress ud af skammekrogen – et forsvar for arbejdsfællesskabet (2016).

 

NFA forsknings- og analysechef Peter Linde vil inden frokost præsentere et særligt kommunalt perspektiv på tallene fra den tilbagevendende NFA undersøgelse Arbejdsmiljø og Helbred 2018.

 

Efter frokost vil den anerkendte norske forsker indenfor konflikter og mobning i arbejdslivet Ståle Einarsen lede en workshop, hvor deltagerne gennem oplæg og cases får mulighed for at arbejde med og få inspiration til praksis i egen organisation. Workshoppen vil komme ind på forskellige metoder og tilgange til, hvordan man organisatorisk kan forebygge og håndtere konflikter og mobning herunder en smagsprøve på metoden "fakta-undersøgelse", der kan anvendes til at undersøge konkrete anklager om mobning, chikane og krænkelser på arbejdspladsen.

 

PROGRAM

 

09:00 - 10:15       En biologisk forståelse af stress - arbejdsfællesskaber og kerneopgave v/Tue Isaksen

 

10:30 - 11:15       Moralske konflikter og skam - et forskningsprojekt v/Pernille Steen Pedersen

 

11:15 - 12:00       Arbejdsmiljø og Helbred 2018 - et kommunalt perspektiv v/Peter Linde

 

12:00 - 13:00       Frokost

 

13:00 - 16:00       Metoder til at forebygge og håndtere konflikter og mobning på arbejdspladsen - en workshop v/ Staale Einarsen

 

16:00                   Tak for i dag

 

 

Kontakt

niro@kl.dk