Arrangementer

Debatmøde for interessenter på ældre- og sundhedsområdet

Møder og netværk:
Debatmøde for interessenter på ældre- og sundhedsområdet

Dato

Sted

KL
Weidekampsgade 10, 2300 København S
Standard
Pris 0 kr.
eksl. moms pr. deltager
Se mere om arrangementet 70 pladser tilbage

Møder og netværk

Vi bliver stadig flere ældre i Danmark, hvilket betyder, at vi må tage en drøftelse af, hvordan ældreområdet skal udvikles i de kommende år. Som oplæg til debat, har KL's Sundheds- og Ældreudvalg udarbejdet debatoplægget "Hvad er et godt ældreliv?".

 

Debatoplægget indeholder ikke et sæt af færdigstrikkede løsninger, men sætter derimod en række spørgsmål til debat. Hensigten med debatoplægget er dermed at rejse en debat om, hvordan vi fremadrettet skal udvikle det kommunale ældreområde, og hvad der skal være i politisk fokus i de kommende år.

 

KL's Sundheds- og Ældreudvalg har i foråret rejst rundt i Danmark for at debattere ældreområdet med vores kollegaer i kommunalbestyrelserne. Men den fremadrettede udvikling af ældreområdet afhænger naturligvis også af, at vi samarbejder på tværs. Derfor inviterer KL's Sundheds- og Ældreudvalg aktører og interessenter på sundheds- og ældreområdet til debatmøde om, hvordan kommunerne i samarbejde med andre aktører i samfundet kan bidrage til, at borgere kan leve et værdigt og selvstændigt ældreliv.

 

På debatmødet får I mulighed for at debattere ældreområdet med hinanden og komme med input til, hvad KL fremadrettet skal anbefale til både kommuner, stat og andre aktører på området.

 

Praktisk information

Debatmødet afholdes torsdag den 15. august 2019 i KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København, fra kl. 13.30-16.30.

 

Det endelige program efterudsendes til deltagerne.

 

Detbatoplægget i pixi- samt fuld udgave kan findes som elektroniske pdf-filer under fanen "downloads".

Kontakt

amlo@kl.dk