Arrangementer

Temadag: Sygdomsmestring til borgere med kronisk sygdom

Temadage:
Temadag: Sygdomsmestring til borgere med kronisk sygdom

Dato

Sted

KL
Weidekampsgade 10, 2300 København S
20. maj 2019 - KL huset, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S
Pris 0 kr.
eksl. moms pr. deltager
22. maj 2019 - DGI huset, Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle
Pris 0 kr.
eksl. moms pr. deltager
Tilmeld 0 pladser tilbage

Temadage

Temadagen sætter fokus på, hvordan tilbuddet om sygdomsmestring tilrettelægges og gennemføres med henblik på at sikre kvalitet i tilbuddet.

 

 

Sygdomsmestring sigter på at støtte borgerens egenomsorg og dermed forbedre helbredsstatus og livskvalitet og gøre borgere i stand til bedst muligt at leve med kronisk sygdom. Men hvordan tilrettelægger kommunerne indsatsen, så målet om bedre sygdomsforståelse og håndtering af sygdom hos borgeren opnås?

 

 

Formål

Formålet med temadagen er, at deltagerne får indsigt i det teoretiske fundament for arbejdet med sygdomsmestring samt drøfter og deler viden om, hvilke elementer der arbejdes med i indsatsen, hvordan indsatsen bedst tilrettelægges, og hvordan der sikres kvalitet i indsatsen.

 

Indholdet af temadagen

 

Temadagen rummer både faglige oplæg og erfaringsudveksling mellem de deltagende kommuner, og dagen vil indeholde:

 

 • Fagligt oplæg ved professor Vibeke Zoffmann om det teoretiske fundament for arbejdet med at styrke borgerens sygdomsmestring
 • Fælles drøftelse om indsatselementer og tilrettelæggelse af sygdomsmestring
 • Hvordan dokumenteres indsatsen? Og hvordan bruges data?

 

Målgruppe

Temadagene er målrettet ledere og planlæggere af forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom samt medarbejdere, der arbejder specifikt med sygdomsmestring.

 

 

Hjemmeopgave

Som forberedelse til dagen skal deltagerne forberede sig på at kunne fortælle om, hvordan egen kommune gennemfører tilbuddet om sygdomsmestring:

  • Hvilke elementer indeholder indsatsen?
  • Hvem underviser? Faggruppe og kompetenceprofil
  • Er sygdomsmestring et særskilt element i forebyggelsestilbuddet, eller er det integreret i de øvrige tilbud?
  • Foregår undervisningen enkeltvis eller på hold?
  • Er tilbuddet om sygdomsmestring sygdomsspecifikt eller på tværs af diagnoser?
  • Hvordan dokumenteres indsatsen? Og hvordan bruges data?

 

Tid, sted og tilmelding

Temadagen bliver afholdt i København den 20. maj og i Vejle den 22. maj, begge dage fra klokken 10-15. Der er mulighed for morgenmad fra kl. 9:30. Tilmelding senest to uger før afholdelse.

 

Det er gratis at deltage. Der er plads til 30 deltagere på hver af temadagene, og pladser tildeles efter 'først til mølle-princippet'. Program og deltagerliste sendes ud til deltagerne senest en uge før.

 

 

 

Kontakt

jbsj@kl.dk