Arrangementer

Inspirationsmøde om nye velfærdsløsninger med kunstig intelligens

Møder og netværk:
Inspirationsmøde om nye velfærdsløsninger med kunstig intelligens

Dato

Sted

KL
Weidekampsgade 10, 2300 København S
Tilmeld dig her
Pris 0 kr.
eksl. moms pr. deltager
Se mere om arrangementet 75 pladser tilbage

Møder og netværk

På Kommunalpolitisk Topmøde d. 21. marts 2019 lancerede vi en ny strategi for KL’s arbejde med digitalisering, ny teknologi og data. Under overskriften "På forkant med fremtidens velfærd" lægger strategien retningen for, hvordan KL skal understøtte den digitale transformation i kommunerne. Strategien er samtidig et startskud til dialogen mellem kommunerne og KL om den kommende strategi for det fælleskommunale samarbejde.

 

Som et led i KL's arbejde med kunstig intelligens vil vi gerne samle kommunerne til en inspirationsdag, der kan give næring til igangsættelse af kommunale og fælleskommunale indsatser.

 

Formålet med dagen er dels at dele de fælles erfaringer, kommunerne har med kunstig intelligens og drøfte de videre strategiske overvejelser om, hvordan flere kommuner kan komme i gang og dels at sætte skub i udviklingen af nye projektidéer, som kan afprøves i de kommende år i regi af Digitaliseringspagten.

 

Afsættet for dagen vil være det pilotprojekt, KL allerede har gennemført sammen med et par kommuner og Deloitte. Som en optakt til inspirationsmødet må I meget gerne sende projektforslag ind til os – det kan være modne idéer, I allerede er tæt på at realisere eller idéer som kræver mere fælles modning.

 

Se programmet her

 

Tid og sted

Den 25. april 2019, kl. 10.00 - 13.00

 

KL-huset

Weidekampsgade 10

2300 København S

 

Kontakt

lgr@kl.dk