Arrangementer

Politisk møde - Bornholm

Møder og netværk:
Politisk møde - Bornholm

Dato

Sted

Campus Bornholm Lokale 0.139
Minervavej, 3700 Rønne
Deltager
Pris 0 kr.
eksl. moms pr. deltager
Se mere om arrangementet 81 pladser tilbage

Møder og netværk

KL's Børne- og Undervisningsudvalg har i løbet af 2018-2019 besøgt landets fem regioner. Her har udvalget mødt de lokale politiske udvalg og oplevet nogle af de mange gode eksempler på, hvordan kommunerne arbejder med at udvikle børne- og ungeområdet.

Besøgene danner grundlag for udvalgets videre arbejde. De giver samtidig KL mulighed for at videreformidle eksempler på praksis til andre kommuner og aktører på børne- og ungeområdet.

For at samle op på drøftelser og oplevelser fra landets kommuner, inviterer KL's Børne- og Undervisningsudvalg alle kommuners borgmestre og politiske udvalg med ansvar for børne- og undervisningsområdet til Politisk møde på Bornholm onsdag den 12. juni 2019 kl. 17-19

 

På mødet vil der være drøftelser med afsæt i de tre strategiske indsatsområder, som KL’s Børne- og Undervisningsudvalg har særligt fokus på i den kommende tid. Der vil være mulighed for at vende aktuelle politiske emner på børne- og ungeområdet – bl.a. de kommunale kerneværdier, Ny Start, justering af folkeskolereformen, kvalitet i dagtilbud og folketingsvalget. Endelig vil der blive drøftet temaer, som deltagerne selv bringer på banen, og som KL’s udvalg kan tage med videre i sit arbejde.

 

 

Program for det politiske møde

Kl. 17.00         Velkommen v/ formand for Bornholms Børne- og Skoleudvalg Morten Riis

 

Kl. 17.10         Velkommen til det politiske møde v/ Thomas Gyldal Petersen

 

Kl. 17.20         Temadrøftelser med afsæt i KL’s Børne- og Undervisningsudvalgs

 

                        tre strategiske indsatsområder v/ KL's Børne- og Undervisningsudvalg

Kl. 18.00         Opsamling i plenum v/ Thomas Gyldal Petersen

 

Kl. 18.15         Hvad er kommunerne optaget af, og hvordan kan KL understøtte det v/ Thomas Gyldal Petersen

  •              Aktuelle politiske dagsordener på børne og ungeområdet
  •             Drøftelse af temaer, som deltagerne bringer på banen

Kl. 18.55         Farvel og tak for i dag v/ formand for Bornholms Børne- og Skoleudvalg Morten Riis

 

 

OBS - Deltagerne vælger sig ind på et af følgende temaer forud for mødet:

  • 1: Styrket kvalitet i den tidlige indsats – en højere politisk prioritering af den tidlige indsats og kvalitet i dagtilbud       gennem styrket viden om, hvad der virker
  • 2: Fællesskabets skole – fællesskab i skolen for alle børn og unge og fællesskab om skolen i tætte samarbejder
  • 3: Sammenhæng fra 0 til 25 år – alle børn og unge skal rustes til livsduelighed, uddannelse og job

Sted:

Kildebakken Specialskole

Kildegårdsvej 19

3770 Allinge

Kontakt

flje@kl.dk