Arrangementer

1. møde i Kontrolforum 2019

Møder og netværk:
1. møde i Kontrolforum 2019

Dato

Sted

København / Middelfart
,
København den 7. maj
Pris 0 kr.
eksl. moms pr. deltager
Middelfart den 8. maj
Pris 0 kr.
eksl. moms pr. deltager
Ekstra deltager (hvis mere end 2 deltagere)
Pris 900 kr.
eksl. moms pr. deltager
Se mere om arrangementet 12 pladser tilbage

Møder og netværk

Kontrolforum har til formål at formidle ny viden og skabe rum for sparring og erfaringsudveksling mellem kommunerne. 

 

Kontrolforum henvendelser sig til medarbejdere, der arbejder med udbetaling og kontrol med offentlige ydelser.  

 

Første møde i Kontrolforum 2019 - Øst og Vest

Første møde i Kontrolforum er for dig, hvor din kommune allerede er tilmeldt.

 

Kontrolforum afholdes vanen tro både øst og vest for Storebælt med samme indhold begge steder. Møderne er begge heldagsarrangementer. Det endelig program for møderne ligger endnu ikke fast, men der er allerede nu tilsagn om deltagelse fra SKAT (Rocker/bande-samarbejdet) og Politiet (Hvidvaskkontoret).

 

Deltag hvor det passer

Man er selvfølgelig velkommen til det møde, hvor datoen passer bedst. Man er derfor også velkommen til at tilmelde den ene af sin kommunes medlemmer i vest og den anden i øst. Tilmelding til mødet sker derfor enkeltvis pr. deltager. Forudsætning for deltagelse er indmeldelse i Kontrolforum.

 

Øst

Første møde i Kontrolforum 2019 øst vil blive afholdt i København den 7. maj 2019 hos:

Park inn

Engvej 171

2300 København

 

Vest

Første møde i Kontrolforum 2019 vest vil blive afholdt i Middelfart den 8. maj 2019 hos:

Kursuscenter Brogaarden

Abelonelundvej 40, Strib

5500 Middelfart

 

Kontrolforum netværket

Man tilmelder sin kommune Kontrolforum netværket for ét år ad gangen. Den aktuelle periode løber fra januar 2019 til december 2019 og indeholder to møder. Dette er årets første møde. 

 

Læs mere om Kontrolforum netværket på denne side.

 

Betaling

Kommunen betaler for deltagelse i Kontrolforum for et år ad gangen. Der skal derfor ikke betales for tilmelding til de enkelte møder. Hvis man ønsker at tilmelde mere end 2 deltagere, gøres dette via tilmeldingsformularen her på siden under 'Tilmelding'. Prisen pr. ekstra deltager er 900 kr. ekskl. moms.

 

Tilmeldingsfrist

23.04.2019

 

Yderligere information

Har du spørgsmål til selve netværket, det faglige indhold, m.m. kontaktes Annie Bekke Kjær på ANBK@kl.dk eller Charlotte Munksgaard på CMU@kl.dk

 

Har du spørgsmål til praktiske sager, tilmelding, m.m. kontaktes Katrine Liebst på KALI@kl.dk.

 

Er du forhindret i at komme, bedes du sende en mail herom til Katrine Liebst på KALI@kl.dk.

Kontakt

kali@kl.dk