Arrangementer

Begynderkursus i budgettering af skat og udligning

Kurser:
Begynderkursus i budgettering af skat og udligning

Dato

Sted

Hotel Hesselet
Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg
Begynderkursus i budgettering af skat og udligning
Pris 9400 kr.
eksl. moms pr. deltager
Se mere om arrangementet 3 pladser tilbage

Kurser

På kurset vil vi introducere deltagerne til de væsentligste overvejelser ift. kommunens budgettering af skatter og tilskud. Formålet er, at deltagerne efter kurset er klædt på til at lægge et basalt budget for indtægterne fra skatter og tilskud. Omdrejningspunktet for kurset er, at deltagerne lærer de grundlæggende funktioner i KL's skatte- og tilskudsmodel og forstår principperne bag modellen.

 

Det er en forudsætning, at hver deltager medbringer en bærbar pc, som kan tilsluttes kursusstedets trådløse internet, og som kan køre KL's skatte- og tilskudsmodel. Ipads o.l. vurderes ikke at være tilstrækkelige hertil. For medarbejdere, som aldrig tidligere har brugt modellen, vil det desuden være nødvendigt med forarbejde i egen kommune, bl.a. med at tilmelde sig modellen og finde relevante data for kommunen til modellen.

 

Kursets undervisere er KL's medarbejdere på området, Per Schollert Nielsen og Max Nielsen, som til daglig rådgiver kommunerne i at budgettere skatter og tilskud, og som varetager KL's interessevaretagelse på området.

 

Kurset afholdes fra 19. marts kl. 9.30 til 20. marts kl. 16.00 på Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg. Forplejning og overnatning er inkluderet i prisen.

 

Målgruppe
Kurset er rettet mod medarbejdere, som har til opgave at budgettere kommunens indtægtsside, og som har behov for en grundlæggende introduktion til at arbejde med KL’s skatte- og tilskudsmodel.

Erfarne medarbejdere og medarbejdere med ønske om mere avancerede muligheder i skatte- og tilskudsmodellen kan overveje KL’s fortsætterkursus, som forventes afholdt igen i efteråret 2019.

 

Du kan få yderligere information om kurset ved at henvende dig til en af underviserne:

Per Schollert Nielsen, psn@kl.dk, 3370 3385 (tilskud og udligning)

Max Nielsen, mani@kl.dk, 3370 3552 (skatter)

 

Tilmelding
Tilmeldingen foretages ovenfor og er bindende efter tilmeldingsfristens udløb den 18. februar 2019. Dog kan pladsen overdrages til en anden medarbejder efter tilmeldingsfristen. Har du spørgsmål til selve tilmeldingen kan du kontakte Pia Rasmussen, pcr@kl.dk, 3370 3341.

 

 

Kontakt

pcr@kl.dk