Arrangementer

Temamøder om kvalitet i SFO, fritids- og klubtilbud (Roskilde)

Temadage:
Temamøder om kvalitet i SFO, fritids- og klubtilbud (Roskilde)

Dato

Sted

Scandic Hotel
Ved Ringen 2, 4000 Roskilde
Deltager
Pris 1375 kr.
eksl. moms pr. deltager
Se mere om arrangementet 3 pladser tilbage

Temadage

KL sætter, i samarbejde med COK, Ungdomsringen og BUPL fokus på kvalitet i SFO, fritids- og klubtilbud i på to faglige temamøder. 

Temamøderne afholdes henholdsvis d. 26 marts på Hotel Comwell Aarhus, og d. 28 marts på Hotel Scandic Roskilde

 

Hvorfor skal vi sætte fokus på kvalitet i fritids- og klubtilbud?

Fritids- og klubtilbud er en unik arena for fællesskaber, demokratisk dannelse og det at lære at mestre livet gennem leg og have det sjovt i sociale fællesskaber. Fritids- og klubtilbud har gennem de seneste år gennemgået en række store forandringer. Ny lovgivning, ændringer i børn og unges fritidsvaner og et stigende fokus på betydningen af tidlig indsats og livslang læring er blot nogle af de forhold, som har forandret indhold og rammer.

 

På temamøderne sættes der fokus på:

 

  • Hvad er den nyeste viden om pædagogfagligheden på fritidsområdet?
  • Hvad kendetegner god kvalitet i fritids- og klubtilbud?
  • Hvilke kompetencer er der brug for i praksis?
  • Hvilken form for faglig ledelse?
  • Hvordan kan fritidstilbud ses som ressource ifht. alle børn og unge?
  • Hvordan hæmmer og fremmer data god kvalitet på området?

 

 

Målgruppen for temadagene er ledere og pædagoger i SFO'er/klubber og fritidshjem, ledere og konsulenter i skole- og fritidsforvaltningen samt decentrale samt eksterne aktører, som kan have en interesse i de kommunale fritidstilbud.

 

Du vil på temamøderne bl.a. kunne opleve Dorthe Agerlund, seniorkonsulent i Danmarks Evalueringsinstitut, tale arbejdet med kvalitet i på området og Trine Ankerstjerne, uddannelsesleder på Københavns Professionshøjskole, tale om faglighed i arbejdet med området mellem fritid og skole, samt relevante, interessante faglige workshops.

 

Se programmet for dagen her

Kontakt

mlar@kl.dk