Arrangementer

Sundhed på tværs - minikursus

Temadage:
Sundhed på tværs - minikursus

Dato

Sted

KL
Weidekampsgade 10, 2300 København S
Torsdag den 28.2.19 og fredag d. 1.3.19 på Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 kbh K
Pris 0 kr.
eksl. moms pr. deltager
Onsdag d. 13.3.19 og torsdag d. 14.3.19 på Scandic Bygholm, Schüttesvej 6, 8700
Pris 0 kr.
eksl. moms pr. deltager
Mandag den 3.6.19 og Tirsdag d. 4.6.19 i KL Huset, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S
Pris 0 kr.
eksl. moms pr. deltager
Se mere om arrangementet 15 pladser tilbage

Temadage

Center for Forebyggelse i praksis holder 2-dages-kursus for nye konsulenter og koordinatorer, der arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse på tværs i kommunen.

 

Mange roller i implementering af sundhedsfremme og forebyggelse

Sundhedsfremme og forebyggelse involverer alle kommunale fagområder. Konsulenter og koordinatorer med ansvar for forebyggelsesopgaven har mange forskellige roller. Det kan være i forhold til at skabe politisk opmærksomhed og ejerskab for en ny sundhedspolitik i hele kommunen. Eller det kan være som projektleder på konkrete aktiviteter, som kommunens sundhedsekspert, mødeleder, facilitator og nogle gange også referent og den der sørger for kaffen. Alle disse roller har betydning for kommunens indsats for at fremme borgernes sundhed.

 

Formål

På minikruset drøfter vi de mange roller og spillerum, som sundhedskonsulenten bevæger sig i. Hvilke udfordringer og dilemmaer er der i udvikling og implementering af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, og hvordan kan du styrke din rolle og kommunens forebyggelsesindsats?

 

Indhold af minikurset

Minikurset består af to dages kursus samt efterfølgende individuel sparring på din rolle og muligheder i egen kommune.

Kurset består af en kombination af oplæg fra Center for Forebyggelse i praksis og drøftelser og erfaringsudveksling blandt deltagerne. Vi retter fokus mod:

  • Sundhed på tværs, involvering af hele kommunen på den gode måde og sundhedskonsulentens mange roller
  • Kapacitet i kommunen til at implementere sundhedsfremme og forebyggelse og hvordan kapaciteten kan blive styrket
  • Veje til at styrke forebyggelsesdagsorden i egen kommune igennem både lokale retningsgivende dokumenter og nationale dagsordner
  • Præsentation af redskaber til planlægning og facilitering af processer, der understøtter udviklingen og implementeringen af kommunens forebyggende og sundhedsfremmende indsats.

 

Den individuelle sparring sker med én af konsulenterne fra Center for Forebyggelse i praksis og tager udgangspunkt i dit behov for hjælp. Det kan fx være i forhold til din rolle og muligheder i egen kommune for at sætte forebyggelse på dagsordenen, hjælp til en konkret opgave, hvordan du skaber ejerskab på tværs eller planlægning af et konkret arrangement.

 

Målgruppe

Minikurset er målrettet konsulenter og koordinatorer, som er relativt nye med opgaver i forhold til at planlægge og implementere sundhedsfremme og forebyggelse på tværs i kommunen.

 

Forberedelse

Inden kurset får du en lille hjemmeopgave. Her skal du kort skrive, hvilke sundhedsfremmende og forebyggende opgaver du har ansvar for i kommunen og hvilke udfordringer du oplever. Opgaven sendes ud to uger før kurset.

 

Tid, sted og tilmelding

Minikurset bliver holdt over to dage uden overnatning. Den første dag er der program fra kl. 10-16 og den anden dag fra kl. 9 til 15. Den individuelle sparring sker over telefonen og aftales nærmere. Minikurset afholdes:

  • Torsdag den 28. februar og fredag den 1. marts på Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, DK-2450, København SV
  • Onsdag den 13. og torsdag den 14, marts på Scandic Bygholm, Schüttesvej 6, 8700 Horsens
  • Mandag den 3. og tirsdag den 4. juni i KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S

Det er gratis at deltage. Der er plads til 20 deltagere på kurset, og pladserne tildeles efter 'først til mølle princippet'. Program og deltagerliste sendes ud til deltagerne senest en uge før. Der er mulighed for tilmelding til minikurset her.

 

Kontakt:

Karen Eriksen, konsulent, Center for Forebyggelse i praksis, KL, kae@kl.dk

 

Eva Burchard, konsulent, Center for Forebyggelse i praksis, KL, ebu@kl.dk

Kontakt

kae@kl.dk