Arrangementer

Kommunernes It-arkitekturnetværk 2019

Kommunernes It-arkitekturnetværk er et vigtigt forum, hvor vi kan udveksle viden og konkrete erfaringer med den fælleskommunale rammearkitektur og it-arkitektur generelt.

Møder og netværk:
Kommunernes It-arkitekturnetværk 2019

Dato

Sted

KL
Weidekampsgade 10, 2300 København S
Region Midt/Nord
Pris 9200 kr.
eksl. moms pr. deltager
Region Syd
Pris 9200 kr.
eksl. moms pr. deltager
Region Sjælland/Hovedstaden
Pris 9200 kr.
eksl. moms pr. deltager
Yderligere deltagere
Pris 1200 kr.
eksl. moms pr. deltager
Se mere om arrangementet 28 pladser tilbage

Møder og netværk

KL, KOMBIT og KIT@ udbyder igen i 2019 Kommunernes It-arkitekturnetværk.

 

Sammen kan vi komme længere med at få sammenhængende it-løsninger, når vi som kommuner, KL og KOMBIT samarbejder og videndeler om, hvordan vi anskaffer og bruger den fælleskommunale rammearkitektur og infrastruktur.

 

Derfor er det en god idé, at alle kommuner er med i Kommunernes It-arkitekturnetværk. Et vigtigt forum, hvor vi kan udveksle viden og konkrete erfaringer med den fælleskommunale rammearkitektur og it-arkitektur generelt. Vi kan dele erfaringer om, hvordan vi udnytter potentialet og høster gevinsterne med bedre arkitekturstyring. KL og KOMBITs it-arkitekter sikrer højt fagligt niveau på netværksmøderne.

 

Hvis I som kommuner skal høste gevinsterne ved rammearkitektur og monopolbrud optimalt, stiller det nye krav til kommunernes arbejde med it- og forretningsarkitektur. Der er brug for at dele erfaringer, dele udviklingsplaner og komme tættere på hinanden, både om principielle og meget praktiske udfordringer.

 

 

I netværket vil vi:

  • Dele viden og erfaringer om arkitekturstyring
  • Knytte KOMBIT, KL og kommunernes arkitekter tættere sammen, så vi kan give råd og respons på kryds og tværs
  • Forbedre vores samlede evne som kommunesektor til at arbejde med og skabe gevinster af arkitekturstyring og den fælleskommunale rammearkitektur
  • Understøtte, at vi samtænker lokale og fælleskommunale initiativer

 

Indhold og form:

Netværksmøderne er heldagsmøder, og der afholdes 3 netværksmøder og en samlet netværkskonference med forskellige workshops i 2019.

 

 

Formen vil typisk være oplæg med cases, workshops og drøftelser:

  • Cases, dilemmaer, projektoplæg, erfaringer fra kommunerne, som drøftes af de øvrige kommuner og KL/KOMBIT
  • Aktuelle sager fra KL og KOMBIT til drøftelse og sparring. Det kan være fællesoffentlige eller –kommunale initiativer med stor relevans for kommunerne. Det kan naturligvis også være om det konkrete arbejde med at få løsninger i kommunerne til at anvende serviceplatformen eller støttesystemerne
  • Særlige udfordringer efter ønske fra kommunerne, som KL og KOMBIT gennemgår for kommunerne med mulighed for spørgsmål, udforskning m.v. 
  • Ind imellem særligt inviterede gæster fra den kommunale forretning, leverandører og konsulenthuse

 

Kommende møder:

18.09.19 - Netværkskonference i KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S.

26.11.19 - Netværksmøde Midt/Nord, Syddjurs Kommune, Kulturhotellet Rønde, Hovedgade 10, 8410 Rønde

28.11.19 - Netværksmøde Sjælland/Hovedstaden, Faxe Kommune, Kultunariet, Søndergade 12, 4690 Haslev

03.12.19 - Netværksmøde Syddanmark, Assens Kommune, Kompasset, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens

 

Målgruppe

Kommunale forretnings- og it-arkitekter og digitaliseringskonsulenter/-chefer, der arbejder med arkitekturbeslutninger. Såvel de erfarne arkitekter, som nybegynderne kan have nytte af at deltage i netværket og er velkomne.

 

 

Tilmeldingsfrist 20. marts 2019

Tilmeldingen er bindende og inkluderer alle 3 netværksmøder samt netværkskonferencen.

Praktiske spørgsmål sendes til chefsekretær Anja Lønbo på alb@kl.dk. Andre spørgsmål til vicekontorchef Jan Struwe Poulsen på jtp@kl.dk.

Kontakt

ALB@kl.dk