KL Arrangementer

Råderumsnetværk

Bliv en del af KL's Råderumsnetværk og få inspiration til din kommunes effektiviserings- og udviklingsproces.

Møder og netværk:
Råderumsnetværk

Dato

Sted

KL
Weidekampsgade 10, 2300 København S
Råderumsnetværk ØST
Pris 4000 kr.
eksl. moms pr. deltager
Råderumsnetværk VEST
Pris 4000 kr.
eksl. moms pr. deltager
Se mere om arrangementet 3 pladser tilbage

Møder og netværk

Kommunerne svarer, i en kortlægning foretaget af KL i foråret 2018, at KL bedst kan understøtte deres råderums- og effektiviseringsarbejde gennem facilitering af vidensnetværk på tværs af kommunerne. Erfaring er nemlig, at spredning af gode ideer sker gennem relationer, kommunikation og på baggrund af udefrakommende legitimering.

 

Fokus

Omstillings- og Udviklingsenheden i KL har derfor taget initiativ til at oprette det tværkommunale råderumsnetværk i øst og vest for at understøtte arbejdet med at finde råderums- og effektiviseringstiltag såvel i MEP-regi som på tværs af de store velfærdsområder.

 

På møderne vil det bl.a. være muligt at drøfte forskellige aktuelle emner såsom:

 

  • Udviklingen i råderums- og effektviseringsdagsordenen inden for Moderniserings- og Effektviseringsprogrammet og på velfærdsområderne
  • Demografiudfordringen og betydningen for tildelingsmodeller m.m.
  • Styring af det specialiserede socialområde - løsninger på kort og lang sigt
  • Inklusonsdagsordenen hreunder takster til specialskoler m.m.
  • Digitalisering og organisering af administration samt automatisering
  • Nye effektiviseringstiltag og forslag fra de deltagende kommuner
  • Arbejdstilrettelæggelse på dagtilbud, skole, ældre, specialiseret socialområde etc.

Derudover vil der på hvert møde være en fast blok om "Nyt fra KL" samt mulighed for gruppedrøftelser m.m.

 

Formål

Netværket har til formål at bidrage til kommunernes kontinuerlige arbejde med at skabe økonomisk råderum i hverdagen. På netværket får deltagerne den nyeste viden, konkret inspiration fra andre kommuner og videnspersoner samt nye værktøjer til dels at gentænke eksisterende effektiviseringsinitiativer, og dels at finde nye veje.

 

For at give netværket størst mulig værdi bliver hver kommune bedt om at præsentere to effektiviseringsforslag fra egen kommune.

 

Formålet med netværket er desuden at give deltagerne et fortroligt rum til at arbejde med egne igangsatte effektiviseringsprojekter med henblik på at få feedback og inspiration fra de øvrige deltagere til det videre arbejde.

 

Målgruppen for netværket

Netværket er tiltænkt som et mødested for centralt og decentralt placerede økonomimedarbejdere, udviklingskonsulenter eller budgetkoordinatorer, der kan bruge netværket til inspiration og sparringsplatform for deres konkrete arbejde med råderums- og effektiviseringstiltag. Hvis I vurderer, at netværket er relevant for andre typer af medarbejdere, er I også velkomne til at tilmelde dem i stedet.

 

Der kan deltage to medarbejdere fra hver kommune, og det maksimale antal for hvert netværk er 30 deltagere. Tilmelding vil derfor ske efter først-til- mølle-princippet.

 

Der oprettes en gruppe på Yammer, så medlemmerne let kan kommunikere med hinanden mellem møderne.

 

Datoer, sted og pris

Netværksmøderne finder sted én gang i kvartalet i øst og vest – og de første datoer er allerede fastlagt:

 

Øst: torsdag d. 28. februar, onsdag d. 21. maj, torsdag d. 19. september, torsdag d. 5. december 2019

 

Vest: torsdag d. 7. marts, torsdag d. 23. maj, torsdag. 26. september, torsdag d. 12. december 2019 

 

Alle møderne ligger fra kl.10.00-15.00.

 

Pris: 4.000 kr. pr. kommune for et års medlemskab, hvor netværket mødes fire gange om året.Kontakt

pcr@kl.dk