Arrangementer

KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2019

Forum 2019 - Sæt X

Konferencer og messer:
KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2019

Dato

Sted

Aalborg Kongres & Kultur Center
Europa Plads 4, 9000 Aalborg
Standard
Pris 0 kr.
eksl. moms pr. deltager
Tilmeld 1700 pladser tilbage

Konferencer og messer

KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum afholdes den 9.-10. maj 2019 i Aalborg Kongres & Kultur Center.

 

Der åbnes for tilmelding den 28. februar 2019, kl. 10.00.

 

Du kan bestille en stand på konferencen her.

 

Tema: Sundhed er noget, vi skaber sammen

 

I år stilles der skarpt på nogle af de temaer på sundhedsområdet, som alle kommuner skal forholde sig til nu og fremadrettet. Borgernes sundhed er også afgørende i forhold til andre kommunale velfærdsområder, herunder ikke mindst socialområdet.

 

Samtidig er social- og sundhedsområdet ikke et område, som kommunerne eller andre aktører kan løfte alene. Den enkelte borger, civilsamfundet, virk­somheder og offentlige sektorer må løfte sammen, hvis vi skal lykkes med at håndtere de komplekse problemstillinger, som fx ulighed i sundhed. Men hvordan gør vi det?

 

I programmet sættes der bl.a. fokus på følgende temaer:

 

  • Hvordan laver vi sundhedstilbud til de mest udsatte? Socialt udsatte og borgere med psykiske problemer lever markant kortere og har dårlige sundhedstilstand. Samtidig viser forskningen, at gruppen har mindre adgang til sundhedstilbud og behandling. Så hvordan sikrer vi et sundhedsvæsen, der også er gearet til de socialt udsatte borgere?
  • Kommunale samarbejder på sundhedsområdet  Kommunerne vil fremadrettet blive mødt af fortsat flere kvalitetskrav på sund­hedsområdet. Hør hvilke kvalitetskrav, der vil komme, og hvordan kan kom­munerne lave velfungerende samarbejder?
  • Forebyggelse med fokus på børn og ungeFortsat flere unge har dårlig trivsel og dårlig mental sundhed – hvad er år­sagerne, og hvad kan gøres for at vende udviklingen? Et ungepanel debatterer, hvad de unge selv finder vigtigt at sætte fokus på, samt hvordan man kan lave effektive forebyggelsesindsatser til unge. Et fokus på forebyggelse i barnets første år kan have positive effekter i et livs­perspektiv. Hvorfor er det vigtigt, og hvad kan kommunerne gøre?
  • Dilemmaer i nye behandlingsmuligheder og prioriteringer Den teknologiske udvikling skaber nye behandlings- og diagnosemuligheder, eksempelvis via genteknologi. Hvad er perspektiverne for de nye muligheder, og hvilke etiske og prioriteringsmæssige dilemmaer skaber de nye mulig­heder nu og fremadrettet?
  • Politiske møder KL's Socialudvalg samt KL's Sundheds- og Ældreudvalg inviterer undervejs til politiske workshops med de politiske deltagere fra kommunerne. Udvalgene ønsker at drøfte udvalgenes fokusområder, og hvordan KL og kommuner sammen kan sætte dagsordenen på henholdsvis socialområdet samt sund­heds- og ældreområdet.

Desuden vil programmet rumme en række inspirerende indslag og oplæg, herunder en række konkrete kommunale eksempler, samt muligheden for at vælge sig ind på en række sessioner.Kontakt

plp@kl.dk