Arrangementer

KL-netværk for sundheds- og ældrechefer

Netværket vil være en ramme for drøftelse af nationale udviklingstendenser, herunder de pågående drøftelser om en sundhedsreform og konsekvenserne heraf for kommunerne.

Møder og netværk:
KL-netværk for sundheds- og ældrechefer

Dato

Sted

KL
Weidekampsgade 10, 2300 København S
Deltager af Ledernetværket
Pris 8995 kr.
eksl. moms pr. deltager
Tilmeld 102 pladser tilbage

Møder og netværk

KL-netværk for sundheds- og ældrechefer

KL-netværk for sundheds- og ældrechefer drives og faciliteres af KL.

 

Netværket vil være en ramme for drøftelse af nationale udviklingstendenser, herunder de pågående drøftelser om en sundhedsreform og konsekvenserne heraf for kommunerne fx ift. forventninger til kommunerne om samarbejder og standardisering

 

Netværket vil også være en ramme for at drøfte kommunal praksis. Temaerne kan være af fx

  • Organisatorisk karakter, fx rammer for lægeligt samarbejde eller for opgavevaretagelse i bl.a. hjemmesygeplejen.
  • Styringsmæssig karakter, fx muligheder for afgrænsning af opgaveglidning eller data som styrings- og kvalitetsværktøj.
  • Faglig karakter, fx temaer som har særligt fokus i den nationale dagsorden for sundhedsvæsenet bl.a. medicin- og hygiejneområdet og de nationale projekter der for øjeblikket igangsættes på disse områder.

 

Kommunerne forventes at bidrage aktivt til planlægning og afvikling af møderne. I forbindelse med tilmelding til netværket vil der være mulighed for at prioritere tre emner, der ønskes belyst og drøftet i netværket.

 

For at sikre et mere fortroligt rum og give deltagerne mulighed for at mødes med ledere fra andre kommuner end dem, de normalt møder i klyngeregi, sundhedsaftaleregi m.v., vil dele af netværket blive forankret i 2 kommunegrupper – sammensat på tværs af landet.

 

I forbindelse med netværket introducerer vi desuden et digitalt netværksforum (yammer), hvor materialer fra møderne bliver delt, og hvor deltagerne kan kommunikere og spare med hinanden indbyrdes.

 

 

Praktisk information om netværket for sundheds- og ældrechefer:

 

Der afvikles fire netværksmøder i løbet af sidste halvdel af 2020 og 2021.

 

Vi planlægger at afholde første møde medio november, nærmere information følger løbende.

 

Netværksmøder er desuden planlagt:

  • Den 9. eller 10. marts 2021 i DGI Århus – kl. 9-14
  • Den 10. juni 2021 i KL-huset, København – kl. 9-16

 

Pris og tilmelding

Prisen for at deltage i netværkets fire møder er 8995 kroner. Tilmeldingen er bindende, og det forventes, at du deltager i alle fire møder.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

SSAB@kl.dk