Arrangementer

Temadag for cyber- og informationssikkerhed

En temadag for it-chefer og it-driftschefer om strategien for cyber- og informationssikkerhed

Temadage:
Temadag for cyber- og informationssikkerhed

Dato

Sted

KL
Weidekampsgade 10, 2300 København S
Tryk her for at deltage
Pris 375 kr.
eksl. moms pr. deltager
Se mere om arrangementet 62 pladser tilbage

Temadage

Temadagens formål

Strategien for cyber- og informationssikkerhed på sundhedsområdet, der blev lanceret i januar 2019, er kun et første lille skridt i retning af at kommunerne skal kunne forudsige, forebygge, opdage og håndtere cyberangreb.

 

Der er tale om begyndelsen på en længere rejse, hvor cyber- og informationssikkerhed øges i takt med at kommuner, sygehuse og almen praksis bliver mere og mere gensidigt afhængige af it-systemer og udveksling af korrekte data.

  

Formålet med temadagen er at give et overblik over initiativerne i strategien, og hvad der ligger bag. Herunder at lægge op til en drøftelse af, hvilken betydning det har og kan få for kommunerne.

  

Temadagen er målrettet it-chefer, it-driftschefer eller digitaliseringschefer, der har ledelsesansvar for driften og sikkerheden ift. kommunes it-infrastruktur.

 

Strategiens initiativer og kommunerne

Strategien indeholder 17 initiativer. På temadagen vægtes de 9 initiativer, der forventes at have særlig relevans for kommunerne: 

  • 1.1 Identifikation af kritiske forretningsprocesser og it-systemer på tværs af sektorens aktører
  • 1.2 Bedre overblik over sundhedssektorens sårbarheder og risici
  • 1.3 Effektiv koordination af varsler
  • 1.4 Klarhed over den enkelte aktørs rolle og ansvar
  • 2.1 Sikkerhed for medarbejdere – hele vejen rundt
  • 3.3 Procedurer for håndtering af modtagelse henvendelser om mistan-ke om mulige hændelser
  • 4.1 Hændelseshåndtering
  • 4.2 Tværgående samarbejde om fælles it- og cyberberedskab
  • 4.3 Beredskabsøvelser for fælles systemer og forsyningskæder

Temadagen afholdes 3. februar 9.00 – 14.30 i KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København

Til dagen vil der være en let morgenbuffet, frokostanretning og eftermiddagskaffe.

 

Tilmelding senest 31. januar 2020 - tilmeldingen er bindende efter denne dato.

 

Det koster 375 kr. ekskl. moms at deltage.

  

Oplægsholdere

 

Flemming Christiansen, Vicedirektør, Sundhedsdatastyrelsen

Søren Bank Greenfield, Afdelingschef, Cyber- og informationssikkerhed (DCIS)

Anders Reuter, Kontorchef for Operationel IT-sikkerhed og brugeradminstration, Københavns Kommune

Henrik Frankerup Emanuelsen, Chefkonsulent og rådgiver ved Center for Cybersikkerhed, Forsvarets Efterretningstjeneste

Søren Pind, Bestyrelsesformand i Danish Cyber Defence

Beth Tranberg, Programleder, KLs Sikkerhedsprogram

 

Du kan læse programmet for dagen her

 

Kontakt

toui@kl.dk