Arrangementer

Medlemskab af Kommunernes Netværk om den Almene Boligsektor 2020

Møder og netværk:
Medlemskab af Kommunernes Netværk om den Almene Boligsektor 2020

Dato

Sted

Afholdelsessted følger
-, - -
Kommunal kontaktperson
Pris 0 kr.
eksl. moms pr. deltager
Tilmeld 80 pladser tilbage

Møder og netværk

Om netværket

Kommunernes netværk om den almene boligsektor er et forum for vidensdeling og inspiration for kommunale medarbejdere og mellemledere, der beskæftiger sig med den almene boligsektor. Netværket er for medarbejdere, der arbejder med de almene boligområders fysiske udvikling, nybyggeri og drift og tilsyn. 

 

Indhold og formål  

Opgaven med den almene boligsektor går på tværs af forvaltninger og fagområder i kommunerne. I netværket kigger vi helhedsorienteret på opgaven og behandler både emner om strategisk byudvikling, nybyggeri, social balance, såvel som drift, effektivisering og datatekniske løsninger som monitorering af bosætning.  

 

Med netværket etableres fokus på sammenhængen mellem den almene boligsektor og løsning af kommunale kerneopgaver på velfærdsområdet i forhold til boligforsyning, udlejning og anvisning af boliger samt tilpasning af boligmassen til både unge og ældre. Møderne er temabaserede med faglige oplæg. Formen er dialogbaseret med fokus på erfaringsudveksling og netværksskabelse. 

 

Netværket er et samarbejde mellem KL's kontor for teknik og miljø og center for vækst og beskæftigelse.

 

OBS. Der blev med Folketingets parallelsamfundsaftale i 2018 indført en række nye regler og bestemmelser, der gælder i og omkring udsatte områder på regeringens ghettoliste. Arbejdet med den lovgivning og generel udvikling af udsatte boligområder adresseres fra 2020 i et særskilt netværk: KNUB Kommunernes netværk om udsatte boligområder:

  

Temaer i 2020

På første møde ser vi nærmere på behovet for boliger til ældre i fremtiden. Hvilke boformer er der efterspørgsel på? Etablering af seniorbofællesskaber, hvad kan man gøre med overkapacitet af ældreboliger, muligheder for ommærkning og beboerdemokrati i ældreboliger. På andet møde afsøger vi mulighederne for at sikre billige boliger til udsatte. Hvilke muligheder er der i eksisterende byggeri og i nybyggeri, og hvordan kan effektiv drift være med til at sikre billige boliger? Temaet for tredje møde bliver fastsat senere med aktuel relevans på baggrund af ny lovgivning og problemstillinger rejst i netværket.

 

Mødedatoer i 2020

  1. Første møde afholdes den 29. april
  2. Andet møde afholdes den 2. september
  3. Tredje møde afholdes den 25. november

 

Meld dig ind i netværket

Kun én person skal melde kommunen ind i Almen Bolignetværket. Denne person bliver derefter netværkets kontaktperson i kommunen.

Netværket afholder 3 møder årligt. Til hvert møde kan kommunen sende to medarbejdere. Hvis der er flere medarbejdere, der ønsker at deltage, kan disse tilmeldes, og kommunen faktureres efterfølgende 800 kr. ekskl. moms pr. ekstra deltager. Husk, at deltagere skal tilmeldes separat til det enkelte netværksmøde.

 

Det er obligatorisk at være medlem af netværket for at kunne tilmelde sig netværksmøderne.

Tilmeld dig netværket her

 

Pris 

Tilmelding inden afholdelse af 1. møde og derved deltagelse i alle 3 møder 6.100 kr. ekskl. moms
Tilmelding efter afholdelse af 1. møde og derved deltagelse i de 2 resterende møder 4.600 kr. ekskl. moms
Tilmelding efter afholdelse af 2. møde og derved deltagelse i det sidste møde 2.900 kr. ekskl. moms

 

Forhåndstilmeld dig netværksmøderne 

Som noget nyt tilbyder vi, at man kan tilmelde sig netværksmøderne fra årets begyndelse. Når du har meldt din kommune ind i netværket, får I adgang til netværksmøderne. Disse møder afholdes tre gange i løbet af året, og det kræver en separat tilmelding til hvert møde for at kunne deltage. Det skyldes, at vi bestiller lokale og forplejning alt efter antallet af tilmeldte. Tilmelder man sig mødet, modtager man mails med program, tidspunkt og andre informationer, når det ligger klar.

 

VIGTIGT: Husk at melde din kommune ind i netværket, inden du tilmelder dig møderne (se link ovenfor).

 

Her kan du på forhånd tilmelde dig netværkets møder, hvis kommunen er medlem af netværket: 

> Tilmelding 1. møde

> Tilmelding 2. møde

> Tilmelding 3. møde

 

 

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål om det faglige, er du velkommen til at kontakte:

 

Troels Graversen

T 3370 3683, trgr@kl.dk

 

eller

 

Ulla Schärfe

T 3023 5655, ulsc@kl.dk

 

 

 

 

 

Kontakt

TRGR@kl.dk