Arrangementer

Medlemskab af Kommunernes Netværk om den Almene Boligsektor 2020

Møder og netværk:
Medlemskab af Kommunernes Netværk om den Almene Boligsektor 2020

Dato

Sted

Afholdelsessted følger
-, - -
Kommunal kontaktperson
Pris 0 kr.
eksl. moms pr. deltager
Tilmeld 86 pladser tilbage

Møder og netværk

Om netværket

På netværket går vi i dybden med de områder og problemstillinger, der optager jer i kommunerne. I netværket deler du og dine kollegaer ideer, viden og erfaring. Vi peger på de centrale problemstillinger og aktuelle temaer, så I derigennem kan få god sparring til at løse kom­munens opgaver med det almene boligområde.

 

Indhold og formål  

Opgaven med den almene boligsektor går på tværs af forvaltninger og fagområder i kommunerne. I netværket kigger vi helhedsorienteret på opgaven og behandler både emner om fysiske og sociale indsatser, strategisk byudvikling og fremtidens almene boligområde.  

 

Med netværket etableres fokus på sammenhængen mellem den almene boligsektor og løsning af kommunale kerneopgaver på velfærdsområdet, f.eks. i forhold til integration, beskæftigelse, psykisk syge og udsatte børn og unge. Møderne er temabaserede med faglige oplæg. Formen er dialogbaseret med fokus på erfaringsudveksling og netværksskabelse. 

  

Temaer i 2020

Netværksmøderne vil blive planlagt efter, hvad der står højt på den kommunale og den nationale dagsorden.

På møderne tager vi hovedsageligt afsæt i et tema, hvor vi går i dybden og arbejder med at gøre det løsningsorienteret for jer. Derudover vil vi i 2020 på hvert møde afsætte tid i programmet til et aktuelt politisk tema.

 

De konkrete temaer kommer senere.

 

Meld dig ind i netværket

Kun én person skal melde kommunen ind i Almen Bolignetværket. Denne person bliver derefter netværkets kontaktperson i kommunen.

Netværket afholder 3 møder årligt. Til hvert møde kan kommunen sende to medarbejdere. Hvis der er flere medarbejdere, der ønsker at deltage, kan disse tilmeldes, og kommunen faktureres efterfølgende 800 kr. ekskl. moms pr. ekstra deltager. Husk, at deltagere skal tilmeldes seperat til det enkelte netværksmøde.

 

Det er obligatorisk at være medlem af netværket for at kunne tilmelde sig netværksmøderne.

Tilmeld dig netværket her

 

Pris 

Tilmelding inden afholdelse af 1. møde og derved deltagelse i alle 3 møder 6.100 kr. ekskl. moms
Tilmelding efter afholdelse af 1. møde og derved deltagelse i de 2 resterende møder 4.600 kr. ekskl. moms
Tilmelding efter afholdelse af 2. møde og derved deltagelse i det sidste møde 2.900 kr. ekskl. moms

 

Forhåndstilmeld dig netværksmøderne 

Som noget nyt tilbyder vi, at man kan tilmelde sig netværksmøderne fra årets begyndelse. Når du har meldt din kommune ind i netværket, får I adgang til netværksmøderne. Disse møder afholdes tre gange i løbet af året, og det kræver en seperat tilmelding til hvert møde for at kunne deltage. Det skyldes, at vi bestiller lokale og forplejning alt efter antallet af tilmeldte. Tilmelder man sig mødet, modtager man mails med program, tidspunkt og andre informationer, når det ligger klar.

 

VIGTIGT: Husk at melde din kommune ind i netværket, inden du tilmelder dig møderne (se link ovenfor).

 

Her kan du på forhånd tilmelde dig netværkets møder, hvis kommunen er medlem af netværket: 

> Tilmelding 1. møde

> Tilmelding 2. møde

> Tilmelding 3. møde

 

 

Vil du vide mere?

For yderligere information om netværket kontakt

 

Troels Graversen

T 3370 3683, trgr@kl.dk

 

eller

 

Ulla Schärfe

T 3023 5655, ulsc@kl.dk     

Kontakt

yaba@kl.dk