Arrangementer

Fortsætterkursus i budgettering af skat og tilskud

Kurser:
Fortsætterkursus i budgettering af skat og tilskud

Dato

Sted

Hotel Hesselet
Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg
Deltager på fortsætterkursus i budgettering af skat og tilskud
Pris 9450 kr.
eksl. moms pr. deltager
Se mere om arrangementet 3 pladser tilbage

Kurser

KL's fortsætterkursus i budgettering af skat og tilskud

Kursets fokus er, at kursisterne skal blive bedre til at anvende KL’s skatte- og tilskudsmodel og til at forstå dens beregninger og output, særligt ved følsomhedsanalyser på kommunens indtægter. Kurset er målrettet kommunale medarbejdere med erfaring i at budgettere kommunens indtægter fra skat, tilskud og udligning.

 

På kurset vil Max Nielsen og Per Schollert Nielsen fra KL’s Økonomiske Sekretariat undervise i, hvordan KL’s skatte- og tilskudsmodel kan benyttes til følsomhedsanalyser på udviklingen i kommunens indtægter. Følsomhedsanalyserne vil rette sig mod betydningen for kommunens indtægter ved ændringer i folketal, udskrivningsgrundlag, grundværdier mm. dels i egen kommune, og dels i andre kommuner.

 

Undervisningen sigter på at understøtte deltagernes kvalifikationer i valget mellem statsgaranti og selvbudgettering, og på at øge deltagernes forståelse for mekanismerne i tilskuds- og udligningssystemet, når forskellige forhold ændrer sig. Hvad indebærer det eksempelvis for kommunen, når udskrivningsgrundlaget på landsplan ændrer sig – og hvilke forhold spiller ind herpå?

 

Undervisningen vil veksle mellem oplæg med udgangspunkt i skatte- og tilskudsmodellen og øvelser. Det er en forudsætning, at hver deltager medbringer en bærbar pc, som kan tilsluttes kursusstedets trådløse internet, og som kan køre KL’s skatte- og tilskudsmodel, herunder uploade ændrede forudsætninger til modellen. Ipads o.l. vurderes ikke at være tilstrækkelige hertil. Deltagerne har desuden behov for en mailadresse, som de kan benytte parallelt med skatte- og tilskudsmodellen.

 

Kurset afvikles på Hotel Hesselet i Nyborg den 3.-4. december 2019 med et samlet deltagerantal på max. 25. Fristen for tilmelding er den 8. november 2019.Pladserne fordeles efter først-til-mølle-princippet.

 

Kursussted

Hotel Hesselet - Christianslundsvej 119 - 5800 - Nyborg - 65313029

Kontakt

pcr@kl.dk